Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • INŽENJERSKI MENADŽMENT - TEHNIČKI FAKULTET U BORU


Na studijskom programu Inženjerski menadžment na osnovnim akademskim studijama Tehničkog fakulteta u Boru u školskoj 2020/2021. godini ostala su upražnjena mesta za sledeći broj studenata:

  • na teret budžeta: 63;
  • samofinansiranje: 20.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 2. i 3. septembra 2020. godine od 8 do 14 časova (sreda i četvrtak), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita) u subotu, 5. septembra 2020. godine, u 16 časova. Ostali detalji u vezi sa prijemnim ispitima dati su na linku 

VRHUNSKO OBRAZOVANJE KAO SPOJ TRADICIJE I SAVREMENIH NAUČNIH DOSTIGNUĆA

U okviru studijskog programa Inženjerski menadžment Tehnički fakultet u Boru obrazuje inženjere menadžmenta kroz nastavni proces koji je zasnovan na konceptu akademskih studija 4 + 1 + 3 i usklađen sa principima Bolonjske deklaracije i ECTS sistemom prenosa bodova.

Studije u okviru studijskog programa Inženjerski menadžment odvijaju se na tri nivoa: osnovne akademske studije (OAS) – 240 ESPB, master akademske studije (MAS) – 60 ESPB i doktorske akademske studije (DAS) – 180 ESPB.

Misija rada odseka za menadžment jeste davanje adekvatnog odgovora na iskazane potrebe za obrazovanjem kadrova prema zahtevima generacija koje dolaze.
Cilj ovog studijskog programa je da se podmire rastuće potrebe za stručnjacima inženjerskog menadžmenta, kako u domaćim kompanijama tako i u firmama gde se kao strateški partneri javljaju internacionalne kompanije. Obrazovanjem u okviru inženjerskog menadžmenta obezbeđuju se znanja i veštine iz oblasti planiranja, organizovanja, kadrovanja, vođenja i kontrolisanja u operativnim aktivnostima kompanija sa ishodima proizvoda materijalne prirode i različitih vrsta usluga. Kurikulum ovog studijskog programa sadrži i predmete koji obezbeđuju i neophodna znanja iz oblasti preduzetništva. 

Jedan od osnovnih ciljeva ovog studijskog programa je da osposobi studente da prepoznaju izazove savremenog poslovanja u konkurentnom tržišnom okruženju, te da ih rešavaju primenom savremenih metoda i alata, uključujući i informaciono- komunikacione tehnologije. Svakako je cilj i to da studenti budu kompetentni za transfer svojih znanja na tržištu, odnosno za promociju i praktičnu primenu u okviru preduzetničkih aktivnosti. Stečenim kompetencijama diplomirani inženjeri menadžmenta sa studijskog programa Inženjerski menadžment biće u stanju da analiziraju poslovne procese, da predlože mogućnosti za njihovu optimizaciju i da potom organizuju optimizaciju poslovnih procesa, koja se zasniva na primeni najsavremenijih metoda i tehnika, uključujući primenu informaciono-komunikacionih tehnologija i adekvatnih softverskih rešenja. 

Studijski program Inženjerski menadžment na osnovnim akademskim studijama ima dva modula (profila): modul Poslovni menadžment i modul Informacione tehnologije.

Na diplomskim akademskim studijama – master i doktorskim akademskim studijama, studijski program Inženjerski menadžment nema module, a studenti se, prema svojim afinitetima, usmeravaju putem izbornih predmeta.

Znanja i veštine koje studenti stiču na studijskom programu Inženjerski menadžment mogu se primeniti kako u velikim poslovnim sistemima i kompanijama, tako i u oblasti mikro, malih i srednjih preduzeća. Ta činjenica se potvrdila i u praksi, imajući u vidu da veliki broj diplomiranih inženjera sa ovog studijskog programa radi u gotovo svim sektorima privrede u našoj zemlji i okruženju.

Kombinacijom poslovnih i upravljačkih sposobnosti, koje su podržane tehničkim kompetencijama, studijski program Inženjerski menadžment osmišljen je da igra ključnu ulogu u pripremi novih generacija menadžera u inženjerskom sektoru u skladu sa novim trendovima razvoja, pre svega Industrije 4.0.


KONTAKT:

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNIČKI FAKULTET U BORU
Vojske Jugoslavije 12
19210 Bor
Telefon: 030/424-555 (dekanat) i 030/422-375 (studentska služba)
E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs, djnikolic@tfbor.bg.ac.rs 
Internet adresa: www.tfbor.bg.ac.rs
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: