Prijemni.rs
Maturang
  • Izjašnjavaju se kao Romi da bi upisali fakultet


 

Kako bi došli do indeksa u okviru mera afirmativne akcije upisa Roma, koja između ostalog znači upis o trošku budžeta, neromski građani, pre svega Srbi, sve češće se izjašnjavaju kao Romi.

kandidati se izjašnjavaju kao romi

BEOGRAD - Kako bi došli do indeksa u okviru mera afirmativne akcije upisa Roma, koja između ostalog znači upis o trošku budžeta, neromski građani, pre svega Srbi, sve češće se izjašnjavaju kao Romi i tako istiskuju ovu manjinsku zajednicu sa fakulteta, rekao je danas Tanjugu predsednik Nacionalnog saveta Roma Vitomir Mihajlović.

Romi se upisuju na visokoškolske ustanove u okviru kvote od dva odsto od ukupnog broja mesta na fakultetu, kao i osobe sa hendikepom, ali je ta kvota sve više ugrožena jer je popunjavaju lažni Romi, pošto se najčešće pred sam upis na fakultet u posebnom biračkom spisku izjasne kao Romi i na osnovu toga dobiju rešenje kojim traže upis po afirmativinim merama.

Afirmativna mera za Rome, naveo je Mihajlović, osim besplatnog školovanja, znači i smeštaj u domu, stipendije, pa ne čudi što se sve više uglavnom Srba, ali i Bugara, Mađara, izjašnjava kao Romi.

Ovom zloupotrebom, prema njegovim rečimam, ugrožena su romska deca sa manjim brojem bodova, jer ih potiskuju sa liste oni koji su se izjasnili kao Romi "za jednokratnu upotrebu", a donose više poena iz srednje škole.

"Do danas su na fakultete prijavljena 162 kandidata Roma, očekujemo do kraja upisa njih oko 230, a već imamo 30-ak studenata koji su naprasno postali Romi i traže da se upišu po olakašnim uslovima", rekao je Mihajlović.

Kada su u pitanju srednjoškolci, od 480 Roma koji su tražili upis po afirmativnim merama, njih 150 su pripadnici većinskog naroda i iz drugih nacionalnih zajednica, rekao je on.

U Nacionalnom savetu Roma ističu da su i sami studenti dolazili u njihovu kancelariju i priznali da nisu Romi, ali da su takve savete dobijali sa strane, pa i na fakultetuma i u školama.

Da su u pitanju lažni Romi, može se zaključiti i po prezimenu kandidata, rekao je Mihajlović i naveo da u romskoj populaciji na primer nikada nisu imali pripadnike sa prezimenom Kostov, Cvetanovski, Isailović...

Takođe, mi znamo da Romi nikad nisu živeli na primer u reprezentativnim delovima Beograda, poput Knez Mihailove ulice, ali u prijavama i odatle nam stižu kandidati, naveo je predsednik Nacionalnog saveta Roma.

Pripadnici ove manjinske zajednice u kojoj oko 80 odsto njih nema završenu osnovnu školu, uglavnom se upisuju na medicinu, prava, Fakultet organizacionih nauka...

Mihajlović podseća da nema mogućnosti da neko bude sprečen da se upiše na fakultet, zato što se naprasno izjasnio kao Rom.

Ustav i zakon dozvoljavaju da se svako izjašnjava i opredeljuje za nacionalnu pripadnost onako kako to želi i ne možemo da uključimo mehanizme da suspendujemo ove kandidate koji su na nekim fakultetima istisnuli Rome, kaže predsednik Saveta i ističe da se jedino preko Zaštitnika građana može zaustaviti udar na mere za Rome, ako se dokaže da su u pitanju zloupotrebe.

Mihajlović navodi da je jedan od nedostataka afirmativnih mera to što nema monitoringa, praćenje da li Romi koji upišu fakultet dođu do diplome.

To će biti promenjeno u novoj školskoj godini, rekao je Mihajlović i naveo da se sistem afirmativnih mera urušava i tako što Romi i koji završe fakultet dugo čekaju posao.

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje imamo mastere i doktore, pripadnike romske zajedncie, koji čekaju posao, naveo je Mihajlović.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: