Prijemni.rs
Maturang
  • Koji su fakulteti bili najtraženiji prošle godine?


(Preuzeto sa sajta Danas - 02.06.2017. )

Prošle godine je za prirodno-matematičke fakultete poraslo interesovanje svršenih srednjoškolaca, dok je generalno gledano opalo za ostale grupacije fakulteta, uključujući i tehničko-tehnološke, koja je od 2010. beležila konstantan rast. 

Studenti

Foto: Stefana Savić

Analiza upisa u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na Univerzitetu u Beogradu, pokazuje da su tradicionalno najpopularniji fakulteti i lane značajno "prebacili" planirane upisne kvote.

Među tehničkim fakultetima, ubedljivo je i dalje najtraženiji FON, na kojem je na 690 mesta konkurisalo čak 1.969 kandidata. Sledi Elektrotehnički, na kojem je dokumenta predalo 1.312 svršenih srednjoškolaca, a mesta je bilo za 660. Dvostruko više prijavljenih bilo je na Mašinskom, a značajno interesovanje vlada i za Saobraćajni fakultet - 709 kandidata je konkurisalo na 350 mesta.

U društveno-humanističkoj grupaciji najviše prijavljenih je bilo na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja - 343, a upisna kvota je bila 160 mesta. Sa 742 kandidata i 390 raspoloživih indeksa visoko se kotirao i Fakultet bezbednosti, kao i Fakultet političkih nauka (500 mesta, a 868 kandidata). Upisne kvote i lane su "prebacili" Filozofski i Filološki, a u ovoj grupaciji najmanje interesovanje je bilo za Pravoslavno-bogoslovski fakultet.

Za indeks Stomatološkog fakulteta nadmetalo se 675 kandidata, a mesta je bilo za 235. Sa duplo više prijavljenih od broja raspoloživih mesta medicina je i dalje među najpopularnijim u "svojoj" grupaciji, a kvotu su prešli i Fakultet veterinarske medicine i Farmaceutski.

Porast interesovanja beleži prirodno-matematička grupacija, posebno Matematički fakultet, gde je za 395 mesta konkurisalo 962 svršena srednjoškolca. Sve popularniji je i Hemijski fakultet (185 planiranih, a 292 prijavljenih), dok su na začelju Fakultet fizičke hemije (100 mesta, a 92 prijavljena) i Geografski (310 mesta, 276 kandidata).

Prošle godine prvi put je organizovan treći upisni rok i to na šest fakulteta i upisano je ukupno 24 kandidata - na Mašinskom samo jedan, Ekonomskom dva, Pravnom osam, Filološkom četiri, Stomatološkom šest i Geografskom tri.

 

Devojke brojnije

Najveći prosečan broj bodova za osnovne akademske i integrisane studije imao je Poljoprivredni fakultet - 90,82 a najmanji Učiteljski - 67,28. Statistika pokazuje i da je prošle godine 62,5 odsto brucoša upisano na budžet, dok je 37,5 platilo školarinu. Od ukupnog broja studenata prve godine, 59 odsto su devojke, a 41 odsto mladići.

 

 

Maturang

Pripremite se za prijemni uz pomoć naše besplatne aplikacije Maturang, koja sadrži pitanja i testove za prijemne ispite na svim fakultetima u Srbiji. Aplikaciju možete preuzeti ovde.

Učestvuj i u nagradnoj igri, radi testove i zaradi letovanje na Krfu.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: