Prijemni.rs
Maturang
  • Koliko je bodova potrebno za koji smer na Beogradskom univerzitetu (TABELA)


 

Fakulteti Univerziteta u Beogradu objavili su u petak preliminarne rezultate, prema kojima je najteže bilo upisati agroekonomiju na Poljoprivrednom i Hemijski fakultet za šta je trebalo čak 92 boda. Traženi su bili i smerovi na Rudarsko-geološkom, Medicinskom i FON-u gde je u proseku za upis bilo neophodno 86 bodova.

upis 2013

PRIJEMNI - Žestoka konkurencija vladala je i na FASPERU na smeru logopedije (minimum bodova 84,68), Fakultetu za bezbednost (82,58), stomatologiji (82,06) i smeru za softversko inženjerstvo (79 bodova) Elektrotehničkog fakulteta. Da su se budući studenti dugo i pažljivo spremali za upis ETF-a pokazuje da je na smeru elektrotehnika i računarstvo čak 32 kandidata imalo maksimalan broj bodova, a 19 na smeru softversko inženjerstvo. Inače, ovaj fakultet prima 480 studenata na budžet i 120 samofinansirajućih, a prijemni je polagalo njih čak 1.785.

- Studenti ETF-a veoma lako nađu posao nakon završetka studiranja, a često se desi i da tokom studija dobiju zaista dobre ponude. Takođe, imaju i veliku šansu za nastavak školovanja u inostranstvu i skoro uvek dobijaju stipendije – objašnjava Branko Kovačević, profesor i dekan ETF-a.

Milija Suknović, prodekan Fakulteta organizacionih nauka, kaže da se ove godine prijavilo 1.200 kandidata, a biće upisano 385 na budžet i 285 na samofinansiranje.

- Već nekoliko godina unazad vlada veliko interesovanje za upis, jer svi naiši studenti odmah po završetku studija veoma brzo nalaze posao. Prijemni ispit je na pravi način odmerio znanje budućih studenata, a mi smo organizovali čak dva probna. Kandidati su znali da ako žele da budu na budžetu da moraju da urade 15 zadataka, a 12 je bilo dovoljno za samofinansiranje – objašnjava Suknović.

Veliiki broj kandidata konkurisao je i na Stomatolškom, Mašinskom,  Matematičkom, Pravnom, Fizičkom fakultetu i Građevinskom.

Koje smerove je bilo najteže upisati

POLJOPRIVREDNI FAKULTET - agroekonomija 92 boda
HEMIJSKI FAKULTET - hemičar 92
RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET 86,54
MEDICINSKI FAKULTET 86,20
FON - informacioni sistemi i tehnologije 85,82
FASPER - logopedija 84,68
FAKULTET ZA BEZBEDNOST 82,58
STOMATOLOGIJA 82,06
FILOZOFSKI FAKULTET - psihologija 79,98
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET - softversko inženjerstvo 79
FARMACEUTSKI FAKULTET - farmacija 74,71
GEOGRAFSKI FAKULTET 73,16
BIOLOŠKI FAKULTET 71,48
FPN - međunarodna politika 70,48
MAŠINSKI FAKULTET 68,66
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET 68,04
ARHITEKTONSKI FAKULTET 65,54
VETERINARSKI FAKULTET 63,42
EKONOMSKI FAKULTET 63
UČITELJSKI FAKULTET - učitelji 62,84
MATEMATIČKI 61,90
GRAĐEVINSKI FAKULTET - građevinarstvo, 61,14, geodezija - 59,10
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA 54,49
ŠUMARSKI FAKULTET - šumarstvo 53,62
FILOLOŠKI FAKULTET - srpski jezik i književnost 52,48
FIZIČKA HEMIJA 46,82
PRAVNI FAKULTET 45,86
PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI prima 300, polagalo 180
* tabelom su obuhvaćeni svi fakulteti Beogradskog univerziteta


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: