Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • KONKURS TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU ZA UPIS U PRVU GODINU – DRUGI UPISNI ROK –


TEHNIČKI FAKULTET U BORU – KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI  – DRUGI UPISNI ROK 

Na osnovnim akademskim studijama na studijskom programu Tehnološko inženjerstvo Tehničkog fakulteta u Boru u školskoj 2020/2021. godini ostala su upražnjena mesta za sledeći broj studenata:

  • na teret budžeta: 39;
  • samofinansiranje: 9.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 2. i 3. septembra 2020. godine, od 8 do 14 časova (sreda i četvrtak), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita) u subotu, 5. septembra 2020. godine, u 16 časova.
Ostali detalji u vezi sa prijemnim ispitima dati su na sledećem linku

VRHUNSKO OBRAZOVANJE KAO SPOJ TRADICIJE I SAVREMENIH NAUČNIH DOSTIGNUĆA
 

U okviru studijskog programa Tehnološko inženjerstvo Tehnički fakultet u Boru obrazuje inženjere tehnologije kroz nastavni proces zasnovan na konceptu akademskih studija 4 + 1 + 3, usklađen sa principima Bolonjske deklaracije i ECTS sistemom prenosa bodova.

Studije u okviru studijskog programa Tehnološko inženjerstvo odvijaju se na tri nivoa: osnovne akademske studije (OAS) – 240 ESPB, master akademske studije (MAS) – 60 ESPB i doktorske akademske studije (DAS) – 180 ESPB.

Svrha studijskog programa Tehnološko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama jeste obrazovanje kompetentnih stručnjaka sa kvalifikacijom diplomiranog inženjera tehnologije. Diplomirani inženjeri tehnologije poseduju skup znanja, veština i kompetencija koji ih čine relevantnim za tržište rada i istovremeno im omogućavaju nastavak obrazovanja na nivou master akademskih studija istog ili nekog od srodnih studijskih programa. Osnovna svrha ovog studijskog programa jeste da se studenti upoznaju sa osnovnim naukama (hemija, fizička hemija, termodinamika, fizika, matematika) i uže stručnim disciplinama (fenomeni prenosa, tehnološki principi, projektovanje uređaja) kako bi što lakše i bolje razumeli primenu tog znanja pri praćenju i razvoju tehnoloških procesa, kao i uticaj tih procesa na životnu sredinu. Na studijskom programu Tehnološko inženjerstvo studenti dobijaju znanja i iz društveno-ekonomskih nauka, a cilj toga je razumevanje ekonomičnosti proizvodnje i štetnih posledica zagađivanja životne sredine.

Studijski program Tehnološko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama ima dva modula (profila): modul Neorganska hemijska tehnologija i modul Inženjerstvo za zaštitu životne sredine.

Na diplomskim akademskim studijama – master i doktorskim akademskim studijama – studijski program Tehnološko inženjerstvo nema module, a studenti se, prema svojim afinitetima, usmeravaju putem izbornih predmeta.

Tokom studija je na osnovnim i master akademskim studijama studentima omogućeno dobijanje stipendija uspešnih kompanija. 

Takođe, nakon završetka studija, postoje brojne mogućnosti zaposlenja u istraživačkim institutima, kao i u brojnim kompanijama i preduzećima čije se poslovanje zasniva na tehnologiji i tehnološkim procesima, ali i u oblasti zaštite životne sredine.

KONTAKT:

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNIČKI FAKULTET U BORU

Vojske Jugoslavije 12
19210 Bor
Telefon: 030/424-555 (dekanat) i 030/422-375 (studentska služba)
E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs, tehnologija@tfbor.bg.ac.rs
Internet adresa: www.tfbor.bg.ac.rs


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: