Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • KONKURS ZA UPIS STUDENATA – TREĆI UPISNI ROK


Objavljen je Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2020/2021. godini, u trećem upisnom roku.
Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 21. septembra 2020. godine, od 8 do 14 časova, a lista prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita) biće objavljena 21. septembra 2020. godine, u 16 časova.

Prijemni ispit se polaže iz jednog predmeta po sopstvenom izboru: MATEMATIKE, FIZIKE, HEMIJE ILI OSNOVA EKONOMIJE. Ostali detalji u vezi sa prijemnim ispitima dati su na linku 

VRHUNSKO OBRAZOVANJE KAO SPOJ TRADICIJE I SAVREMENIH NAUČNIH DOSTIGNUĆA


Tehnički fakultet u Boru vodeća je visokoškolska institucija koja obrazuje diplomirane inženjere na polju tehničko-tehnoloških nauka, iz oblasti rudarskog inženjerstva, metalurškog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta. Jedini je državni fakultet Univerziteta u Beogradu koji je smešten na teritoriji istočne Srbije. 

Tehnički fakultet u Boru osnovan je 1961. godine s ciljem da se na njemu edukuje stručni kadar za potrebe privrede ovog regiona, koja je i tada bila u ekspanziji. S vremenom je Fakultet postao cenjena institucija, poznata kako na nacionalnom, tako i na internacionalnom nivou. Nastavni proces na akreditovanim studijskim programima Fakulteta je visoko kvalitetan. To važi i za naučnoistraživački rad nastavnika i studenata našeg Fakulteta. Činjenica da se nalazi u velikom industrijskom centru daje dodatne mogućnosti studentima da, pored visokog nivoa nastave na Fakultetu, steknu i praksu u pogonima kompanija u Boru.

Odlični uslovi smeštaja studenata su jedna od veoma značajnih karakteristika Tehničkog fakulteta u Boru. Naime, u Boru postoji izuzetno kvalitetan studentski dom, odnosno ustanova Studentski centar Bor. Studentski centar Bor je najveća ustanova ovog tipa u istočnoj Srbiji. Na raspolaganju su 332 mesta za studente. Ustanova Studentski centar Bor ispunjava uslove ustanova prve kategorije. Osnovne prednosti zbog kojih se ova ustanova ističe su: kupatilo u sklopu svake sobe, internet priključak u svakoj sobi, blizina studentskog restorana (u sklopu objekta), rekreativni centar i prostrani parking. 

Takođe, značajan je podatak da je u Studentskom centru obezbeđen smeštaj za sve studente Tehničkog fakulteta u Boru koji dolaze iz drugih gradova, počevši od prve godine studija.

Studijski programi Tehničkog fakulteta u Boru na osnovnim akademskim studijama:

RUDARSKO INŽENJERSTVO

Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina (ELMS)

Priprema mineralnih sirovina (PMS)

Reciklažne tehnologije i održivi razvoj (RTOR)

METALURŠKO INŽENJERSTVO

Ekstraktivna metalurgija

Prerađivačka metalurgija

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

Neorganska hemijska tehnologija

Inženjerstvo zaštite životne sredine

INŽENJERSKI MENADŽMENT

Poslovni menadžment

Informacione tehnologije

 

Na osnovnim akademskim studijama Tehničkog fakulteta u Boru u školskoj 2020/2021. godini ostala su upražnjena mesta za sledeći broj studenata:

Studijski program

Na teret budžeta   

Samofinansirajući

Rudarsko inženjerstvo

9

4

Metalurško inženjerstvo

9

3

Tehnološko inženjerstvo

38

5

Inženjerski menadžment

51

20

Ukupno

107

32

 

KONTAKT:

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNIČKI FAKULTET U BORU
Vojske Jugoslavije 12
19210 Bor
Telefon: 030/424-555 (dekanat) i 422-375 (studentska služba)
Imejl-adresa: dekan@tfbor.bg.ac.rs
Internet adresa: www.tfbor.bg.ac.rs 
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: