Prijemni.rs
Maturang
  • Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u drugom upisnom roku!


Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva raspisuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u drugom upisnom roku.

Preostali broj mesta u drugom upisnom roku za školsku 2021/22. godinu i iznos školarine:

Odsek Visoka skola elektrotehnike i računarstva
Naziv studijskog programa Broj studenata za za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Iznos školarine koju plaćaju samofinansirajući studenti (u dinarima)
Budžet Samofinansirajući Ukupno
Ekološki inženjering 0 9 0 80.000,00

 

Pored gorenavedenih preostalih mesta, Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva može u drugom upisnom roku, pod posebnim uslovima, u statusu studenta čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2021/2022. godinu upisati najviše:

  • jednog kandidata pripadnika romske nacionalne manjine, pod uslovima određenim Programom afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine;
  • dva kandidata koji su državljani Republike Srbije i koji su u školskoj 2020/2021. godini završili srednju školu u inostranstvu.

Više informacija o studijskom programu Ekološki inženjernig možete pogledati ovde.

Važni datumi

  • Podnošenje prijava na Konkurs: 1–2. 9. 2021, od 9:00 do 17:00
  • Prijemni ispit: 6. 9. 2021, u 10:00
  • Objavljivanje konačne rang-liste: 8. 9. 2021, u 18:00
  • Upis primljenih kandidata: 9–10. 9. 2021, od 9:00 do 17:00

Više informacija možete pronaći na sajtu škole www.viser.edu.rs, Instagram profilu @viserbgd i Facebook profilu @viserbgd.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: