Prijemni.rs
Maturang
  • Kvalitetno obrazovanje u savremeno opremljenim prostorijama po najpovoljnijim cenamaFilozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici organizuje nastavu na savremen način uz korišćenje najsavremenije opreme (interaktivne table, računari, laptopovi, multimedijalne učionice i slično) da bi inovativni studijski programi mogli u potpunosti i adekvatno da se organizuju u učionicama, ali i da bi efekat kombinacije tradicionalnog i modernog procesa predavanja i učenja bio kompletan. 

Svih deset studijskih programa koncipirano je i realizuje se kao i studijski programi većine evropskih univerziteta. Stoga studenti koji pohađaju studije na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici imaju mogućnost da budu deo fakultetskih projekata, a imamo ih dosta kako Erasmus projekata, tako i sve vrste saradnje, pa i mobilnosti studenata, sa univerzitetima i fakultetima sa kojima imamo potpisane memorandume (svi filozofsko-filološki fakulteti u Srbiji i zemljama iz okruženja, zatim sa Rusijom, Francuskom, Rumunijom, Bugarskom, Grčkom, Turskom, Kazahstanom, Norveškom, Italijom i tako dalje), što uključuje i boravak, slušanje predavanja i slično u ovim zemljama tokom izvesnog vremena, ukoliko to studenti žele. 

Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici jedan je od naprednijih fakulteta, koji ide u korak sa savremenim tokovima reforme obrazovanja i nauke. Najbolji pokazatelj je sve veći broj ponuda od fakulteta i univerziteta iz inostranstva da sa nama potpišu memorandume, prave zajedničke studijske programe ili da zajedno učestvuju na projektima. 

Dragi kandidati, ukoliko upišete neki od deset programa Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, bićete izuzetno zadovoljni pre svega gostoprimstvom, a zatim kvalitetom i modernim pristupom nastavi koja se realizuje po evropskim standardima, digitalizovanom overom predispitnih obaveza, prijavom ispita kao i uplatama. Moći ćete da posećujete pomenute evropske univerzitete, boravite tamo tokom jednog semestra ili pohađate letnje/zimske škole za studente. Takođe, imate mogućnost da učite strane jezike (engleski, francuski, nemački, španski, italijanski i ruski) u okviru redovne nastave. 
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: