Prijemni.rs
Maturang
  • Kvalitetno visoko obrazovanje i brojne mogućnosti nakon diplome su ključ za ostanak mladih u Srbiji


Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu od ove školske godine pokreće novi smer na engleskom jeziku. Reč je o još jednom modernom međunarodnom programu osnovnih studija, i to iz oblasti biznisa i menadžmenta, koji će omogućiti akademcima da se pripreme za upravljanje preduzećima u eri globalizacije i digitalizacije. Da podsetimo, u poslednje dve godine studenti imaju mogućnost da studiraju međunarodni program „Economics and Finance” u saradnji sa Univerzitetom u Londonu.

„Novi program čuvene LSE koji uskoro uvodimo odražava najsavremenije svetske trendove u obrazovanju iz navedenih oblasti. Naš fakultet ga trenutno priprema, a o svim detaljima budući studenti će biti naknadno informisani”, kaže za Prijemni.rs prodekan Ekonomskog fakulteta Saša Ranđelović. 

Posle smera Ekonomija i finansije Ekonomski fakultet donosi novi smer na engleskom jeziku, po programu London School of Economics, čiji će fokus biti na biznisu. Kako će ovaj smer izgledati?

Nakon veoma uspešnog početka realizacije programa „Economics and Finance”, odlučili smo da po vrlo sličnom modelu uvedemo još jedan moderan međunarodni program osnovnih studija, i to iz oblasti biznisa i menadžmenta. Ovaj program odražava najsavremenije svetske trendove u obrazovanju iz navedenih oblasti, budući da bi trebalo takođe da bude realizovan po programu čuvene LSE. Mi trenutno radimo na pripremi ovog programa i, kada cela procedura bude završena, sadašnje i buduće studente ćemo detaljno obavestiti o strukturi ovog studijskog programa i načinu njegove realizacije.

Pored pružanja vrhunskog obrazovanja iz oblasti ekonomije i biznisa, da li ovakvi smerovi imaju za cilj da zadrže mlade u zemlji?

Apsolutno. Studenti u toku studiranja na ovim programima mogu odabrati da jednu godinu studija provedu na LSE u Londonu i da tamo polažu deo ispita. Takođe, studenti sa ovih programa imaju direktnu prohodnost ka master studijama na LSE i drugim prestižnim školama. Izloženost studenata međunarodnom iskustvu studiranja svakako pozitivno utiče na njihovu konkurentnost na svetskom tržištu rada. Ipak, kvalitet ovog programa je prepoznat od naših brojnih partnerskih kompanija, koje studentima već u toku studija obezbeđuju ne samo praksu već i ponude za zaposlenje, pod veoma dobrim uslovima, što smanjuje podsticaj za traženjem zaposlenja u inostranstvu.


 

Kakva su iskustva studenata i samog fakulteta, kako je studirati na engleskom jeziku po programu najprestižnije škole ekonomije u glavnom gradu Srbije, kao da se studira u Londonu?

Ekonomski fakultet u Beogradu je 2017. godine upisao prvu generaciju studenata na međunarodni program „Economics and finance”, koji se realizuje na engleskom jeziku na našem fakultetu, i studentima obezbeđuje dve diplome – Univerziteta u Londonu (fakultet-nosilac LSE) i Univerziteta u Beogradu (Ekonomski fakultet). Nastavni program i literaturu za ovaj program definiše čuvena Londonska škola ekonomije i političkih nauka (LSE), što studentima obezbeđuje najsavremenija znanja i veštine iz ovih oblasti. Prva generacija studenata je na ispitima koji se polažu na našem fakultetu kod londonskih profesora ostvarila izvanredne rezultate – prolaznost na ispitima je iznosila 95 odsto, uz prosečnu ocenu oko 9. Takav uspeh predstavlja signal visokog kvaliteta i posvećenog rada naših studenata, ali i visokog kvaliteta nastave. 

Pored ovoga, diplomci Ekonomskog fakulteta su sada za korak bliži međunarodnoj ACCA licenci, recite nam nešto više o tome?

Naš fakultet je pre tri godine, kao prvi u regionu jugoistočne Evrope, dobio profesionalnu akreditaciju međunarodne prestižne Asocijacije ovlašćenih računovođa i revizora (ACCA), što predstavlja potvrdu kvaliteta i usaglašenosti naših studija sa najsavremenijim trendovima u oblasti finansija u svetu. Naši diplomci smera Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje, shodno tome, dobijaju oslobođenje od polaganja čak 6 ACCA ispita (od ukupno 9 ispita F nivoa), što je znatno više nego što dobijaju diplomci drugih fakulteta ekonomske orijentacije u zemlji i regionu. Osim toga, ACCA akreditacija podrazumeva da studenti već u toku studija mogu da krenu sa polaganjem preostalih ACCA ispita, pod veoma povoljnim finansijskim uslovima. To znači da su oni po završetku studija praktično blizu sticanja prestižne ACCA licence, koja im otvara vrata za uspešan razvoj karijere u oblasti revizije i finansijskog konsaltinga svuda u svetu, kao i u Srbiji.

Zašto oni koji se sada pripremaju za prijemni i možda razmišljaju o Ekonomskom fakultetu treba da ga upišu?

Upisujući Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, biraju da studiraju po modernom studijskom programu, uz upotrebu prevedene međunarodne literature, koja se koristi na najprestižnijim svetskim univerzitetima. Na taj način smo učinili da ono što uči naš student bude veoma slično onome što uči njegov vršnjak u Beču, Parizu, Londonu ili Barseloni. Osim toga, u saradnji sa preko 500 partnerskih kompanija, mi smo svim studentima završnih godina obezbedili stručnu praksu. Od naredne godine praksa će čak biti i obavezan deo studija, pri čemu smo jedini fakultet u Srbiji koji studentima nudi stručnu praksu i u inostranstvu, u velikim svetskim kompanijama. Takođe, prateći trendove digitalizacije, mi studentima obezbeđujemo i besplatne dodatne stručne kurseve, kao što je 30-časovni kurs rada u Excelu i sl. Za ambicioznije studente u ponudi će biti i veći broj studijskih programa osnovnih i master studija na engleskom jeziku. 
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: