Prijemni.rs
Maturang
 • Lifelong Learning – jer ja sam svoj najbitniji projekat


Lifelong Learning (skraćeno LLL, sa značenjem „celoživotno učenje“) je relativno novi trend u obrazovanju i poslovanju. U svojoj srži, Lifelong Learning je samoinicijativna dokvalifikacija vođena unutrašnjom motivacijom. Koncept promoviše učenje zarad sopstvenog zadovoljstva i razvoja. No, u svetu koji se toliko brzo menja, važnost celoživotnog učenja prepoznata je i sa industrijske i ekonomske strane. Celoživotno učenje tako postaje nužnost pri praćenju tehnoloških i biznis trendova.

Šta podrazumeva Lifelong Learning – celoživotno učenje?

Lifelong Learning je ideja da učenje ne prestaje završavanjem određenog nivoa formalnog obrazovanja. Sa jedne strane, učenje u obliku pohađanja različitih kurseva donosi bezbrojne mentalne i zdravstvene benefite. Sa druge strane, brzim razvijanjem tehnologije, konstantnim stvaranjem novih profesija i otvaranjem specifičnih radnih mesta, dokvalifikacija, a ponekad i prekvalifikacija, postale su nužnost u svetu modernog biznisa. 

Pioniri ideje celoživotnog učenja su Lifelong Learning instituti u Sjedinjenim Američkim Državama koji su osnovani kao “aktivni starački domovi”. Penzionisanim ljudima se nudila prilika za dalji kognitivni razvoj i poboljšanje kvaliteta života kroz neformalno obrazovanje. Kako je ideja zaživela i pokazala odlične rezulate, tako je postala i predmet naučnog istraživanja. Pokazalo se da iste benefite uživaju i mladi ljudi. Iz toga se rodio današnji koncept Lifelong Learning-a, koji ne samo da je istovremeno naziv za stil života, odnos ka poslu, već i samostalna akademska disciplina koja stvara obrazovane stručnjake.

Kako da postanem deo trenda?

Celoživotno učenje može da se realizuje kroz:

 • nastavak formalnog obrazovanja, bez straha od predrasuda ukoliko ste stariji od prosečnog studenta
 • pohađanje različitih kurseva kojima stičete nove tehničke veštine
 • pohađanje kurseva kojima stičete meke veštine
 • pohađanje seminara ili webinara
 • upisivanje akreditovanih kurseva koji sa sobom donose i sertifikat, a mogu se odvijati uživo ili online, kod nas ili u inostranstvu
 • volonterski rad
 • angažovanje u nevladinim organizacijama
 • stručne prakse

Šta ćete nastaviti, ili započeti da učite, je potpuno na vama. Možda želite da se usavršite u profesiji koju ste već odabrali, a možda želite potpuno da se preorijentišete u neki novi pravac. Ni jedno ni drugo nije nemoguće. Lifelong Learning je pre svega stanje uma – stav koji govori da je sve moguće, da ni za šta niste previše stari, i da nikada nije kasno da se usavršite, naučite nešto sasvim novo, rastete i razvijate se kao ličnost.

Zbog čega je Lifelong Learning bitan?

Pored benefita kada je u pitanju karijera, celoživotno učenje je vrlo bitno za naše mentalno zdravlje.

 • učenjem vežbamo memoriju
 • stvaramo nova prijateljstva kroz članstvo u grupama
 • učimo nove veštine koje možemo koristiti u privatnom životu
 • stvaramo nove hobije
 • kursevi i seminari su odlične prilike za networking
 • ponovo upoznajemo sebe, otkrivano nova interesovanja i skrivene talente

MBS i celoživotno učenje

Većina kompanija širom sveta učestvuje u Lifelong Learning trendu time što svojim zaposlenima omogućava dokvalifikacije putem kurseva, aplikacija, seminara i konferencija. MBS – Visoka škola modernog biznisa, omogućava Vam da preduhitrite svoje nadređene i pripremite se za nove izazove sami. MBS je fleksibilan fakultet koji stavlja studente u centar, i daje im priliku da svoje vreme organizuju tako da postignu i studije i posao istovremeno i bez stresa. Sa samo tri godine do međunarodno priznate akademske diplome, MBS nudi već zaposlenim osobama priliku da se dokvalifikuju i time omoguće sebi bolje pozicije kako u firmama u kojima već rade, tako i na drugim, ambicioznijim radnim mestima. U pravom duhu Lifelong Learning-a, omogućeno Vam je da se prekvalifikujete i otvorite sebi nove mogućnosti u svetu modernog biznisa. 

Celoživotno učenje je u Evropi stil života, a to je sada moguće i kod nas! Bez obzira na to da li već radite ili ne, da li ste maturant ili osoba inspirisana da promeni pravac svoje karijere, Visoka škola modernog biznisa je deo Vašeg puta ka uspehu.

Piše: Aleksandra Rokvić koja pohađa MBS.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: