Prijemni.rs
Maturang

Celoživotno učenje

Celoživotno učenje predstavlja pojam koji naglašava važnost kontinuiranog sticanja znanja i veština tokom čitavog života, nezavisno od formalnog obrazovanja. Ovaj pristup podrazumeva da učenje nije ograničeno samo na školske i fakultetske godine, već se nastavlja kroz različite faze života, prilagođavajući se individualnim potrebama, interesovanjima i profesionalnim izazovima, kroz ono što jednim izrazom zovemo neformalno obrazovanje. Iako bi termin učenje tokom čitavog života možda bolje odslikavao ideju o izboru i mogućnosti, a ne obavezi, izraz celoživotno učenje je već duboko ukorenjen u edukativnoj terminologiji.

Ovaj pojam podstiče ljude da budu proaktivni, da traže nove prilike za učenje i da se prilagode brzim promenama u društvu i na tržištu rada. Bilo da je reč o profesionalnom usavršavanju, ličnom razvoju ili sticanju novih hobija, celoživotno učenje ističe važnost stalnog rasta i razvoja kroz sve životne etape.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog