Prijemni.rs
Maturang
  • Mašinski fakultet u Nišu objavio produženi konkursni rok


Mašinski fakultet Niš

Mašinski fakultet u Nišu upisuje u I godinu osnovnih akademskih studija školske 2016/2017. godine: 

 

Prijavljivanje kandidata obaviće se 7., 8. i 9. jula 2016. godine na šalteru odseka za nastavna i studentska pitanja u periodu od 10h do 13h.

Visina naknade troškova za polaganje prijemnog ispita iznosti 3.500,00 dinara. Uplata se može izvršiti na tekući račun broj 840-1745666-63 (svrha uplate "Naknada za polaganje prijemnog ispita", poziv na broj 742321001). Uplata naknade se može izvršiti i na blagajni fakulteta prilikom prijave.

Svi kandidati koji konkurišu za upis u I godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz matematike u ponedeljak 11. jula 2016. godine u 10h u prostorijama Mašinskog fakulteta u Nišu. 

Raspored kandidata po salama za polaganje prijemnog ispita biće objavljen na oglasnoj tabli u holu Fakulteta 11. jula 2016. godine u 8h. 

Kandidati koji su prijemni ispit iz predmeta Matematika položili na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, za upis školske 2016/2017. godine, mogu konkurisati za upis na Mašinskom fakultetu u Nišu bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. 

Preliminarna jedinstvena rang lista biće objavljena 11. jula 2016. godine, a konačna rang lista 13. jula 2016. godine.

Upis kandidata koji su ispunili sve tražene uslove vršiće se 14. i 15. jula 2016. godine, u periodu od 10h do 13h. 

 

Više informacija o produženom konkursnom roku možete pronaći u konkursu koji je objavio Mašinski fakultet.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: