Prijemni.rs
Maturang
 • Mašinski fakultet u Nišu


Uvodna reč 

Istorija je naša učiteljica života i kazuje nam da je dosadašnji razvoj ljudskog društva i civilizacijski nivo neke zemlje isključivo zavisio od stanja tehnike, stanja nauke o tehnici i stepena razvoja industrijske proizvodnje. Bez razvijene industrijske proizvodnje nema razvijene ekonomije, nema napretka, nema života dostojnog čoveka. Nema, međutim, razvijene industrijske proizvodnje bez postojanja visokokvalifikovane radne snage u oblasti mašinskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta. Istorija nam, takođe, kazuje da je najveći broj pronalazaka upravo bio iz oblasti mašinske tehnike. Zato za nas, mašince, s razlogom kažu da mi pokrećemo sve i da mi pokrećemo svet. 

Osnovan, sada već daleke 1960. godine, kao Mašinski odsek Tehničkog fakulteta u Nišu, koji je 1971. godine prerastao u fakultet, tj. u obrazovnu visokoškolsku ustanovu, Mašinski fakultet u Nišu prošao je kroz burnu istoriju, punu uspeha. 

Kao jedini mašinski fakultet na području jugoistočne Srbije, punih šest decenija uspešno ostvaruje svoju trostruku delatnost, koju čine: obrazovna delatnost, naučnoistraživačka delatnost i saradnja sa privredom. Bili smo, jesmo i bićemo jedan od glavnih pokretača obrazovnog, naučnog, privrednog i društvenog razvoja Niša i jugoistočne Srbije, bez obzira na izazove i teškoće koje nosi budućnost.

Tokom svih ovih šest decenija studenti predstavljaju osnovni stub i smisao postojanja našeg fakulteta. Prema mišljenju Henrija Forda, jedinu pravu sigurnost u današnjem svetu čoveku mogu pružiti znanje, iskustvo i sposobnost. Nastavnici i asistenti Fakulteta oduvek su se trudili da studentima prenesu upravo to: znanje, iskustvo i sposobnost. 

Delatnost fakulteta 

Obrazovna delatnost

Mašinski fakultet u Nišu je samostalna obrazovna i naučna ustanova u državnoj svojini koja, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, u okviru obrazovnonaučnog polja tehničko-tehnoloških nauka i naučnim oblastima mašinsko inženjerstvo i industrijko inženjerstvo i industrijski menadžment organizuje i izvodi akademske studije prvog, drugog i trećeg stepena, i to: 

 • osnovne akademske studije studijskog programa Mašinsko inženjerstvo u trajanju od četiri godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva diplomirani inženjer mašinstva; 
 • osnovne akademske studije studijskog programa Inženjerski menadžment u trajanju od četiri godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva diplomirani inženjer menadžmenta; 
 • master akademske studije studijskog programa Proizvodno-informacione tehnologije u trajanju od jedne godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva master inženjer mašinstva – proizvodno-informacione tehnologije; 
 • master akademske studije studijskog programa Termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika u trajanju od jedne godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva master inženjer mašinstva – termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika; 
 • master akademske studije studijskog programa Hidroenergetika, hidraulika i pneumatika u trajanju od jedne godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva master inženjer mašinstva – hidroenergetika, hidraulika i pneumatika; 
 • master akademske studije studijskog programa Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering u trajanju od jedne godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva master inženjer mašinstva – mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering; 
 • master akademske studije studijskog programa Mehatronika i upravljanje u trajanju od jedne godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva master inženjer mašinstva – mehatronika i upravljanje; 
 • master akademske studije studijskog programa Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika u trajanju od jedne godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska 
 • znanja i veštine za sticanje akademskog naziva master inženjer mašinstva – termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika; 
 • master akademske studije studijskog programa Inženjerski menadžment u trajanju od jedne godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva master inženjer menadžmenta; 
 • doktorske akademske studije studijskog programa Mašinsko inženjerstvo u trajanju od tri godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva doktor nauka – mašinsko inženjerstvo. 

Naučnoistraživačka delatnost 

Mašinski fakultet u Nišu je visokoobrazovna i naučnoistraživačka institucija. Na Fakultetu se naučnoistraživačka delatnost obavlja s ciljem razvoja nauke i stvaralaštva, razvoja i usavršavanja naučnog podmlatka, uvođenja studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta. Naučnoistraživački rad nastavnika, istraživača i saradnika ostvaruje se aktivnim učešćem na naučnoistraživačkim projektima, kao i individualnim istraživanjima i stvaralaštvom. 

Opremljenost Fakulteta 

Mašinski fakultet u Nišu raspolaže savremenom opremom potrebnom za uspešno realizovanje nastavnih i naučnoistraživačkih aktivnosti. Svi prostori u kojima se odvija nastava opremljeni su potrebnom tehnikom, a praktična nastava realizuje se u savremenim računarskim učionicama. 

Studentski parlament 

Studentski parlament Mašinskog fakulteta u Nišu je legalno i legitimno predstavničko telo studenata na Fakultetu i postoji od njegovog osnivanja. Osnovni zadaci Studentskog parlamenta su: 

 • zaštita prava i interesa svih studenata; 
 • unapređenje kvaliteta nastave i poboljšanje uslova studiranja; 
 • učestvovanje u evaluaciji i kontroli kvaliteta nastave, udžbenika, ispita, profesora i studentskih službi. 

Pored osnovnih zadataka, u programu rada Studentskog parlamenta su i: 

 • organizovanje edukativnih i humanitarnih akcija; 
 • kreiranje i realizacija projekata u vezi sa studijskim programima; 
 • ostvarivanje saradnje sa drugim studentskim parlamentima fakulteta u sastavu Univerziteta u Nišu;
 • organizovanje studijskih putovanja. 

Studentski parlament Fakulteta može se pohvaliti organizacijom brojnih stručnih ekskurzija, na kojima su studenti Fakulteta mogli da se upoznaju sa radom drugih fakulteta (Mašinski fakultet u Banjaluci, Skoplju, Ljubljani, Solunu, Temišvaru, Milanu, Veneciji, Beču, Salzburgu...), posete neke od najvećih sajmova nauke i tehnologije („Bauma” u Minhenu, sajam logistike „LogiMAT” u Štutgartu i sajam automobila u Ženevi). Organizuju se predstave na Fakultetu, kao i Mašinijada.

Detaljnije informacije možete naći na sajtu Mašinskog fakulteta u Nišu.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: