Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Najčešće greške prilikom dokvalifikacije, prekvalifikacije i promene radnog mesta


Da li razmišljate o promeni radnog mesta, karijere ili profesije? Nezadovoljni ste sadašnjim radnim angažovanjem, zaradom i odnosima u vašem preduzeću? Ako su odgovori na ova pitanja pozitivni, onda je došlo vreme da sledite svoja interesovanja i napravite dobru strategiju dokvalifikacije i/ili prekvalifikacije. Ipak, pre nego što se odlučite za promenu radnog mesta, proučite najčešće greške koje ljudi prave u ovim okolnostima.

  1. Menjanje karijere bez sticanja adekvatnih znanja, kompetencija i veština.

Prilikom promene karijere i posla neophodno je premostiti jaz između starih i novih potreba posla, dodatno se obučiti i steći nova znanja i veštine. Visoka škola modernog biznisa (Modern Business School – MBS) nudi studijske programe koji su definisani u skladu sa aktuelnim evropskim standardima, a diploma MBS-a je priznata i u inostranstvu. Moduli koje možete da studirate na MBS-u – Poslovna informatika, Organizaciona bezbednost, Poslovni menadžment i Marketing menadžment, vas pripremaju za izazovna i dobro plaćena zanimanja. Pored toga, fakultet organizuje kurseve informatike, poslovnih veština i stranih jezika.

mbs_pr

  1. Menjanje posla i/ili karijere bez sagledavanja i analize svih mogućnosti.

Ne žurite sa promenom posla i karijere a da prethodno niste “uradili domaći zadatak” u pogledu svih mogućnosti koje stoje pred vama. Detaljna analiza vas može dovesti do novog posla i karijere iz snova. Zbog toga je važno da sprovedete  istraživanje: pročitajte stručne publikacije, “uposlite” internet pretraživače i konsultujte se sa stručnim ljudima iz vašeg privatnog i radnog okruženja. Visoka škola modernog biznisa nudi seminare koji će vam pomoći da savladate aspekte savremenog poslovanja, naučite da kreativno rešavate probleme i steknete znanja neophodna za pokretanje sopstvenog biznisa.

mbs_pr

  1. Menjanje profesije ili radnog mesta zbog uspeha drugih ljudi.

Svi mi poredimo sebe sa drugima i to samo po sebi ne mora da bude loše; pozitivan primer drugih ljudi može biti snažan stimulans za lične pozitivne promene. Ipak, nije dobro misliti da samo zato što je naš poznanik uspešan u nekom poslu to možemo biti i mi, a posebno je pogrešno misliti da ako je on zadovoljan tim poslom bićemo i mi. MBS je osnovao Centar za karijerno vođenje kako bi studentima olakšao i ubrzao pronalazak adekvatnog zaposlenja, shodno njihovom obrazovanju i afinitetima. Centar pruža podršku studentima u pogledu razvoja karijere kroz pružanje informacija o slobodnim radnim mestima, mogućnosti za praksu u zemlji i inostranstvu, pomoć u pisanju radne biografije i pripreme za razgovor sa poslodavcem.

Iako je budućnost nepredvidiva, u taj proces treba ući spreman i sa već razvijenim stručnim i akademskim kompetencijama i referencama. Tržište rada je uglavnom zasićeno i na njemu ima mesta samo za one najspremnije. Zato birajte pažljivo – birajte Visoku školu modernog biznisa!

mbs

Visoka škola modernog biznisa

Terazije 27, 11000 Beograd

Website: mbs.edu.rs

Facebook: MBS Fakultet

+381 11 4120 700

+381 63 353 366


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: