Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Novi studijski program na ICT: Poštansko-logistički sistemi


Poštansko-logistički sistemi, pored internet tehnologije, internet trgovine i digitalne tehnologije, predstavljaju jednu od ključnih karika bez kojih se ne može zamisliti savremeno poslovanje. 

Prema podacima Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, danas je u Srbiji registrovano preko 100 kompanija koje se bave poštansko-logističkim sistemima, od toga 32 u Beogradu. 

U skladu sa razvojem internet trgovine, procenjuje se dalji rast broja ovih kompanija, te je sve veća tražnja za stručnim znanjem u ovoj oblasti.
 
Shodno potrebama tržišta, u Visokoj ICT uveden je novi studijski program – POŠTANSKO-LOGISTIČKI SISTEMI (PLS), jedinstven u Srbiji. Na ovom studijskom programu budući saobraćajni inženjeri stiču znanje kojim se može odgovoriti na potrebe društva za inovativnim poštansko-logističkim rešenjima. 

Program PLS obuhvata znanja iz oblasti:

  • logistike,
  • interneta,
  • elektronskog poslovanja, 
  • elektronske trgovine, informacionih sistema u logistici,
  • logističkih i poštanskih tokova distribucije robe i usluga i 
  • upravljanja lanacima snabdevanja.

Primarani cilj  je da studenti steknu stručne kompetencije za pozicije u društvu najuspešnijih, s obzirom na to da se tržište logističkih, poštanskih i kurirskih kompanija ubrzano razvija i da je konkurencija sve izraženija. 

Ishod studijskog programa ostvaruje se savremenim metodama nastave, radom u savremeno opremljenim učionicama i laboratorijama, sa vrlo stručnim i kvalitetnim nastavnim kadrom, uz težnju dostizanja najviših standarda.

Stručna praksa - Visoka ICT škola obezbeđuje u javnom i privatnom sektoru organizovanu stručnu praksu za sve studente.

Sa dugom tradicijom, državna, nekada Viša PTT, uvek u korak sa ICT tehnologijama, jedinstvena u Srbiji, u centru Beograda – VISOKA ICT ŠKOLA.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: