Preuzmi Maturang aplikaciju
   
 • O Mašinskom fakultetu u Nišu


UVODNA REČ 

Istorija je naša učiteljica života i kazuje nam da je dosadašnji razvoj ljudskog društva i civilizacijski nivo neke zemlje isključivo zavisio od stanja tehnike, stanja nauke o tehnici i stepena razvoja industrijske proizvodnje. Bez razvijene industrijske proizvodnje nema razvijene ekonomije, nema napretka, nema života dostojnog čoveka. Nema, međutim, razvijene industrijske proizvodnje bez postojanja visokokvalifikovane radne snage u oblasti mašinskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta. Istorija nam takođe kazuje da je najveći broj pronalazaka upravo bio iz oblasti mašinske tehnike. Zato za nas mašince s razlogom kažu da mi pokrećemo sve i da mi pokrećemo svet. 

Osnovan, sada već daleke 1960. godine, kao Mašinski odsek Tehničkog fakulteta u Nišu, koji je 1971. godine prerastao u fakultet kao obrazovnu visokoškolsku ustanovu, Mašinski fakultet u Nišu prošao je kroz burnu istoriju, punu uspeha. 

Kao jedini mašinski fakultet na području jugoistočne Srbije, Mašinski fakultet u Nišu punih šest decenija uspešno ostvaruje svoju trostruku delatnost koju čine: obrazovna delatnost, naučnoistraživačka delatnost i saradnja sa privredom. Bili smo, jesmo i bićemo jedan od glavnih pokretača obrazovnog, naučnog, privrednog i društvenog razvoja Niša i jugoistočne Srbije, bez obzira na izazove i teškoće koje nosi budućnost pred nama. 

Svih ovih šest decenija postojanja studenti predstavljaju osnovni stub i smisao postojanja našeg fakulteta. Prema Henriju Fordu, jedinu pravu sigurnost u današnjem svetu čoveku mogu pružiti znanje, iskustvo i sposobnost. Nastavnici i asistenti fakulteta oduvek su se trudili da studentima prenesu upravo to: znanje, iskustvo i sposobnost.

DELATNOST FAKULTETA 

Obrazovna delatnost

Mašinski fakultet u Nišu je samostalna obrazovna i naučna ustanova u državnoj svojini koja, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, u okviru obrazovnonaučnog polja tehničko-tehnoloških nauka i naučnih oblasti mašinsko inženjerstvo i industrijsko inženjerstvo i industrijski menadžment organizuje i izvodi akademske studije prvog, drugog i trećeg stepena, i to: 

 • osnovne akademske studije studijskog programa Mašinsko inženjerstvo, u trajanju od četiri godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva diplomirani inženjer mašinstva; 
 • osnovne akademske studije studijskog programa Inženjerski menadžment, u trajanju od četiri godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva diplomirani inženjer menadžmenta; 
 • master akademske studije studijskog programa Proizvodno-informacione tehnologije, u trajanju od jedne godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva master inženjer mašinstva – Proizvodno-informacione tehnologije; 
 • master akademske studije studijskog programa Termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika, u trajanju od jedne godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva master inženjer mašinstva – Termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika; 
 • master akademske studije studijskog programa Hidroenergetika, hidraulika i pneumatika, u trajanju od jedne godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva master inženjer mašinstva – Hidroenergetika, hidraulika i pneumatika; 
 • master akademske studije studijskog programa Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering, u trajanju od jedne godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva master inženjer mašinstva – Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering; 
 • master akademske studije studijskog programa Mehatronika i upravljanje, u trajanju od jedne godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva master inženjer mašinstva – Mehatronika i upravljanje; 
 • master akademske studije studijskog programa Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika, u trajanju od jedne godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva master inženjer mašinstva – Termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika;
 • master akademske studije studijskog programa Inženjerski menadžment, u trajanju od jedne godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva master inženjer menadžmenta; 
 • doktorske akademske studije studijskog programa Mašinsko inženjerstvo, u trajanju od tri godine, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje akademskog naziva doktor nauka – mašinsko inženjerstvo. 

Naučnoistraživačka delatnost 

Mašinski fakultet u Nišu je visokoobrazovna i naučnoistraživačka institucija. Na fakultetu se naučnoistraživačka delatnost obavlja radi razvoja nauke i stvaralaštva, razvoja i usavršavanja naučnog podmlatka, uvođenja studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj fakulteta. Naučnoistraživački rad nastavnika, istraživača i saradnika ostvaruje se aktivnim učešćem na naučnoistraživačkim projektima, kao i individualnim istraživanjima i stvaralaštvom. 

Opremljenost fakulteta 

Mašinski fakultet u Nišu raspolaže savremenom opremom potrebnom za uspešno realizovanje nastavnih i naučnoistraživačkih aktivnosti. Svi prostori u kojima se odvija nastava su opremljeni potrebnom tehnikom, a praktična nastava se realizuje u savremenim računarskim učionicama. 

Studentski parlament 

Studentski parlament Mašinskog fakulteta u Nišu je legalno i legitimno predstavničko telo studenata na fakutetu i postoji od njegovog osnivanja. Osnovni zadaci Studentskog parlamenta su: 

 • zaštita prava i interesa svih studenata; 
 • unapređenje kvaliteta nastave i poboljšanje uslova studiranja; 
 • učestvovanje u evaluaciji i kontroli kvaliteta nastave, udžbenika, ispita, profesora i studentskih službi. 

Pored osnovnih zadataka, u programu rada Studentskog parlamenta je i: 

 • organizovanje edukativnih i humanitarnih akcija; 
 • kreiranje i realizacija projekata u vezi sa studijskim programima; 
 • ostvarivanje saradnje sa drugim studentskim parlamentima fakulteta u sastavu Univerziteta u Nišu;
 • organizovanje studijskih putovanja.

Studentski parlament fakuteta se može pohvaliti organizacijom brojnih stručnih ekskurzija, na kojima su studenti fakulteta mogli da se upoznaju sa radom drugih fakulteta (Mašinski fakultet u Banja Luci, Skoplju, Ljubljani, Solunu, Temišvaru, Milanu, Veneciji, Beču, Salzburgu...) i posete neke od najvećih sajmova nauke i tehnologije („Bauma” u Minhenu, sajam logistike ,,LogiMAT” u Štutgartu i Sajam automobila u Ženevi).

Detaljnije informacije možete naći na sajtu Mašinskog fakulteta u Nišu.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: