Prijemni.rs
Maturang
  • Odsek Visoka ICT škola u školskoj 2023/24. godini upisuje 325 studenata!


Odsek Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije, Akademije tehničko-umetničkih studija Beograd, u školskoj 2023/24. godini upisuje na osnovne strukovne studije ukupno 325 studenta – 110 na budžetsko finansiranje i 215 sa statusom samofinansirajućih studenata, na tri studijska programa.

STUDIJSKI PROGRAM UKUPAN BROJ STUDENATA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA
Internet tehnologije - IT 130 Matematika
Komunikacione tehnologije - KT 130 Matematika

Poštansko logični sistemi - PLS 

*klasični i dualni model

65 Opšta informisanost i informatička pismenost
Ukupno: 325  

 

* Studijski program Poštansko-logistički sistemi u školskoj 2023/2024. godini na klasični model studija upisuje 35 studenata i na dualni model studija 30 studenata.

U zavisnosti od željenog studijskog programa za upis, kandidati imaju mogućnost da polažu matematiku, kao i opštu informisanost i informatičku pismenost. Ukoliko kandidat želi, može polagati oba testa, čime stiče mogućnost konkurisanja na bilo koji studijski program. Detaljne informacije o gradivu potrebnom za pripremu prijemnog ispita na svim studijskim programima možete naći u Informatoru za prijemni ispit za osnovne studije: na linku, kao i na stranici.

Odsek Visoka ICT škola organizuje i Dane otvorenih vrata 02. i 16. 06. 2023. godine, kako bi budući studenti imali priliku da: 

  • Bliže upoznaju studijske programe sa pripadajućim modulima; 
  • Saznaju informacije od značaja o uslovima za upis, kao i prijemnom ispitu;
  • Posete kabinete za nastavu.

Dobro došli!

Sajt: www.ict.edu.rs

Informacije u vezi upisa možete pronaći na linku

Facebook: @visokaictskola 

Instagram: @visokaict


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: