Prijemni.rs
Maturang
  • Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva upisuje novu generaciju studenata!


Osnovne strukovne studije traju tri godine i njihovim uspešnim završetkom stiče se 180 ESPB bodova. Odsek VIŠER u školskoj 2021/2022. godini upisuje 700 studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija na studijske programe:

 Naziv studijskog programa  Upisna kvota
 Audio i video tehnologije  80
 Automatika i sistemi upravljanja vozilima  80
 Ekološki inženjering  40
 Elektronika i telekomunikacije  80
 Informacioni sistemi  80
 Nove energetske tehnologije  80
 Nove računarske tehnologije  140
 Računarska tehnika  120

 

Master strukovne studije traju dve godine i njihovim uspešnim završetkom stiče se 120 ESPB bodova. Odsek VIŠER u školskoj 2021/2022. godini upisuje 136 studenata u prvu godinu master strukovnih studija na studijske programe: 

 Naziv studijskog programa      Upisna kvota
 Elektrotehničko inženjerstvo  68
 Multimedijalno inženjerstvo  34
 Računarsko inženjerstvo  34

 

Usvojeni koncepti nastavnih planova i programa osnovnih i master strukovnih studija studentima Odseka VIŠER omogućavaju da steknu petogodišnje visoko obrazovanje, odnosno ukupno 300 ESPB bodova.

Prijemni ispit se sastoji od 20 zadataka i pitanja:

  • 10 zadataka iz matematike;
  • 10 zadataka iz osnova informaciono-komunikacionih tehnologija.

Uspeh na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. 

Materijal za prijemni 

Zadatke za prijemni ispit iz matematike kandidati mogu vežbati i pomoću Zbirke zadataka sa prijemnih ispita, koja se može kupiti u skriptarnici škole.

Video-materijale za pomoć u pripremi za prijemni ispit iz matematike možete pogledati ovde.

Zadatke za prijemni ispit iz osnova informaciono-komunikacionih tehnologija kandidati mogu vežbati pomoću baze pitanja (PDF) koja se nalazi ovde.

Kandidati se za prijemni ispit mogu pripremati i korišćenjem online platforme za rešavanje testova, kojoj mogu pristupiti ovde.

Više informacija možete pronaći na sajtu škole.
Instagram
Facebook


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: