Prijemni.rs
Maturang
  • Otvoren je drugi upisni rok na Tehničkom fakultetu u Boru


Objavljen je Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2022/2023. godini (drugi upisni rok).

Slobodna mesta

Studijski program Na teret budžeta Samofinansirajući
Rudarsko inženjerstvo 11 4
Metalurško inženjerstvo 8 2
Tehnološko inženjerstvo 42 9
Inženjerski menadžment 70 19
Ukupno 131 34

Prijavljivanje

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 01. i 02. septembra 2022. godine od 08 – 14 časova (četvrtak i petak), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita), u petak 02. septembra 2022. godine, u 16 časova.

Prijemni ispit

Prijemni ispit je moguće polagati iz sledećih predmeta:

  • Osnova ekonomije
  • Fizike
  • Matematike ili
  • Hemije

Kandidat na prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele pitanja, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati prijemni ispit.

Prijemni ispit iz osnova ekonomije polagaće se 05. septembra 2022. godine od 9 časova.
Prijemni ispit iz fizike polagaće se 05. septembra 2022. godine od 12 časova.
Prijemni ispit iz matematike polagaće se 06. septembra 2022. godine od 9 časova.
Prijemni ispit iz hemije polagaće se 06. septembra 2022. godine od 12 časova.

Sve informacije o upisu možeš naći ovde.

Kontakt

UNIVERZITET U BEOGRADU – TEHNIČKI FAKULTET U BORU
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
Telefon: 030/424-555 (dekanat) i 422-375 (studentska služba)
E-mail: office@tfbor.bg.ac.rs
Internet adresa: http://www.tfbor.bg.ac.rs?utm_source=Prijemni&utm_medium=OtvorenJeDrugiUpisniRokNaTehnickomFakultetuUBoru&utm_campaign=Portali

UPIŠI TEHNIČKI FAKULTET U BORU I OSIGURAJ SVOJU BUDUĆNOST!!!
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: