Prijemni.rs
Maturang
  • Otvorena izložba studenata dizajna Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd u Velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad


U ponedeljak 10. aprila otvorena je tradicionalna izložba studenata dizajna Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd u galeriji Doma kulture Studentski grad. Izložbu su otvorile dr um. Jelena Jocić i dr um. Jelena Drobac, profesorke Akademije. Beogradska politehnika, danas odsek Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, od 2004. godine tradicionalno organizuje Godišnju izložbu radova studenata dizajna u mesecu aprilu u Velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu. Kao i ranijih godina, i ove godine javnosti su predstavljeni radovi studenata osnovnih i master strukovnih studija dizajnerskih studijskih programa.

Naslovna tema ovogodišnje izložbe studentskih radova „Mislim, dakle kreiram“ odgovora na više pitanja, pre svega na pitanje Koliko je važan proces mišljenja u oblikovanju dizajna proizvoda i njegovom kreiranju? Кakvo iskustvo studenti imaju izlagajući na školskoj izložbi? Šta za njih ona znači? Da li ostaju u kontaktu sa kolegama i profesorima kada završe naše studije? Da li profesionalno sarađuju? Da li je ovo dobar način da se promoviše Akademija kod budućih studenata? Odgovore na neka od ovih pitanja dali su nastavnici i studenti dizajnerskih studijskih programa.

„Osnova onoga što učimo studente je da je dizajn promišljen proces, da je misao osnova postojanja kreacije, kao i dizajna. "Cogito, ergo sum", Mislim, dakle jesam (postojim), iskaz prema kome jedina izvesnost postojanja bića potiče iz svesnog mišljenja”, ističe Goran Tadić, predavač na Grafičkom dizajnu.

„Kako bismo stigli od ideje do realizacije, neophodno je da se uključi i razmišljanje. Da bi dotakli srž ideje i njenog predstavljanja, moramo da razmislimo o načinu na koji ćemo to uraditi. Da povežemo predhodna iskustva i predhodna znanja, zarad novog koncipiranog dizajna. Naše vizije su povezane sa procesom mišljenja”, kaže student treće godine Filip Кuzmanovski.

„Proces razmišljanja je najbitniji deo u koncipiranju dizajna, i traje tokom celog procesa stvaranja umetnosti. Od formiranja osnovne ideje, do odabira oblika, boja i vrednosti, umetnik mora konstantno da misli kakva osećanja i poruke želi da prenese svojim radom”, rekla je studentkinja treće godine Кatarina Mirčić.

„Prvi korak u dizajnu je uvek misao, odnosno ideja, kojom se umetnik-dizajner vodi prema rešenju. Nezavisno od konteksta, dizajn nikad ne treba raditi naslepo, međutim, vrednost dizajna može zavisiti od njegove namene”, kaže student treće godine Velimir Milovanović.

„Pre samog kreiranja treba razmisliti dobro i odrediti pravac u kome će se kretati, ali ne treba zanemariti spontanost jer tako možemo dobiti nešto što je bolje od onoga što smo očekivali“, ističe Sanja Maksimivić, studentkinja treće godine.

„Dizajn jeste promišljen proces, pogotovo u koncept i karakter dizajnu gde svaki deo rada ima svoje mesto, kako su nas na Akademiji i naučili“, smatra Jana Čmelik, studentkinja treće godine.

„Ideja je osnovno polazište, ona je glavni pokretač i u umetnosti i u dizajnu. U kreiranju proizvoda vrlo je važna funkcionalna vrednost koju proizvod treba da ima pored estetske vrednosti. Promišljeni dizajn je suština dobrog dizajna“, ističe profesor dr. um Jelena Jocić.

„Školska izložba mi znači zato što je to prilika da moj rad bude izložen, a da istovremeno vidim i druge radove. Dobro za inspiraciju!!!“, naglašava Anisija Кitevski, studentkinja prve godine.

„Školska izložba meni znači jer je prilika da mnogo ljudi vidi moja remek-dela. Očekujem da ljudi ostaju duže ispred mojih radova“, kaže Anja Cvejić, studentkinja prve godine.

„Akademiju sam odabrala zbog preporuke drugarice i jer su mi smerovi zvučali veoma interesantno. Uvek sam želela da se bavim umetnošću, do sada nisam imala priliku. Nakon škole očekujem da se bavim game design-om ili barem u industriji igrica. Planiram da radim sa svojim kolegama i da ostanem u kontaktu sa Akademijom“, kaže studentkinja prve godine Mina Nemet.

Izložba je od velikog značaja za sam nastavni proces kao vrednovanje i praćenje rada studenata. U Velikoj Galeriji predstaviće se studenti osnovnih strukovnih studija, pet akreditovanih studijskih programa: Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Dizajn industrijskih proizvoda, Modni dizajn proizvoda od kože i Кoncept i karakter dizajn. Кao posebna celina u Maloj Galeriji predstaviće se radovi studenata master strukovnih studija Grafičkog dizajna. Na otvaranju izložbe dodeljene su pohvale i  nagrade za najbolja godišnja ostvarenja iz oblasti dizajna i likovne umetnosti. 

Izložba je  predstavljena i u virtuelnoj galeriji na sajtu.

Izložba traje do 13. maja 2023. godine.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: