Prijemni.rs
Maturang
  • Poslodavci zainteresovani za dualno obrazovanje


(Preuzeto sa sajta RTV - 15.01.2018. )

Za dualno obrazovanje u novosadskim srednjim školama, kako saznajemo iz Gradske uprave za obrazovanje, ima mnogo zainteresovanih poslodavaca kojima su neophodni stručni profili. Trenutno se priprema plan upisa u srednje škole koji bi trebalo da bude gotov krajem marta.

Dualno obrazovanje

Foto: Pixabay

Dobar primer dualnog obrazovanja i odlične saradnje sa poslodavcima i institucijama je Poljoprivredna škola sa domom učenika u Futogu. Maturanti Stefan i Maja, prezadovoljni su spojem praktičnog i teorijskog znanja i smatraju da su spremni za tržište rada.

"Ja sam smer poljoprivredni tehničar, i probali smo da radimo u voćnjacima, u vinogradima, orezivanje, zatim sadnju i sve poslove smo imali priliku da radimo", kaže učenik Stefan Čokorac.

"Kao veterinarski tehničar sam obavila mnogo toga, učila sam da radim neke osnovne stvari kao što su vađenje krvi, aplikacije lekova, fiksiranje životinja, trijas, prisustvovala sam i porođaju", zadovoljna je učenica Maja Krstonošić.

Iako je do sada saradnja škole i poslodavaca bila dobra, ona će biti unapređena ugovorima koji će, između ostalog, definisati tačne obaveze poslodavca i vreme koje će učenik provesti na praksi.

"Smatra se da je za trogodišnji obrazovni profil potrebno da pedeset odsto radi kod poslodavca, a kod četvorogodišnjih smerova da to bude 45 odsto od ukupnog broja časova. Jako je važno da se školuje ono što je potrebno privredi, da se tačno zna da li je potrebno tri odeljenja, dva ili jedno", smatra Vera Nikolić, Pomoćnica direktora za praktičnu nastavu.

Kako bi sistem dualnog obrazovanja bio efikasan, u Gradskoj upravi za obrazovanje kažu da je plan upisa u srednje škole u pripremi, srednje škole popunjavaju upitnike o smerovima i broju đaka, a prikupljaju se i podaci o tome koliko će tačno biti osnovaca maturanata.

"Grad sprovodi ankete sa zainteresovanim privrednicima, koji iskazuju svoje želje i zainteresovanost da u određenom vremenu prime određen broj đaka, kako na stručnu praksu i da im ponude određene uslove poput nekih beneficija i stipendija, kasnijeg zaposlenja", kaže Lidija Tomaš v.d. načelnica Gradske uprave za obrazovanje.

Naša sagovornica ističe da će dobro ostvarena saradnja sa privredom, rezultirati profilima koji će za svega nekoliko godina biti spremni za tržište rada. Kompletan plan upisa u srednje škole trebalo bi da bude završen krajem marta.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: