Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Prijemni ispiti na UNS-u: Izašle i neke preliminarne rang liste


(Preuzeto sa sajta Dnevnik - 29.06.2018. )

Trećeg dana prijemnih ispita na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu nije bilo toliko gužve, pošto je većina studijskih grupa u prva dva dana odradila proveru znanja i sposobnosti kandidata za prvu godinu studija.

Prijemni ispit

Foto: PMF NS

Na Medicinskom fakultetu su izašle preliminarne liste kandidata za upis na integrisane akademske studije medicine, stomatologije i farmacije. Ispiti su, inače, održani u utorak.

Prijemni ispit završen je na Pravnom fakultetu, na oba studijska programa. Objavljene su i preliminarne liste, i urađena provera znanja srpskog jezika za kandidate koji su prijemni polagali na nekom drugom jeziku.

Na Poljoprivrednom fakultetu objavljene su preliminarne rang liste za upis na studijske programe osnovnih studija.

Na Fakultetu tehničkih nauka preliminarni rezultati svih prijemnih ispita biće objavljeni u subotu. Prvog dana test iz matematike polagali su kandidati za upis na studijske programe Energetika, elektronika i telekomunikacije, Računarstvo i automatika, Primenjeno softversko inženjerstvo, Merenje i regulacija, Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, Biomedicinsko inženjerstvo, Inženjerstvo informacionih sistema, Informacioni inženjering, Mehatronika.

Juče su test polagali budući studenti koji se bore za indeks na studijskim programima Proizvodno mašinstvo, Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo, Energetika i procesna tehnika, Tehnička mehanika i dizajn u tehnici, Industrijsko inženjerstvo, Inženjerski menadžment, Matematika s proverom sklonosti, Grafičko inženjerstvo i dizajn, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Inženjerstvo zaštite na radu, Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara. Građevinarstvo,  Arhitektonsko projektovanje, Urbanizam, Matematika, geometrija i računari, Savremena arhitektura, istorija i teorija, Umetnost i dizajn u arhitekturi, Arhitektura. Danas prijemni polažu kandidati za studijske programe Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Geodezija i geomatika, Animacija u inženjerstvu, Čiste energetske tehnologije i Scenska arhitektura, tehnika i dizajn.

Na Filozofskom fakultetu prvog dana prijemni ispit polagali su kandidati za upis na engleski, mađarski, rumunski, rusinski i slovački jezike, kao i za psihologiju. Juče su prijemni polagali kandidati na studijskim programima Pedagogija, Sociologija, Filozofija, Komparativna književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska filologija, Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom, Francuski jezik. Sutra se polažu prijemni na grupama Žurnalistika, Istorija, Nemački jezik i književnost, Ruski jezik i književnost i Socijalni rad.

Na Akademiji umetnosti prijemni ispiti već su u toku. Na Departmanu muzičke umetnosti traju od 21. do 30. juna, na Departmanu likovnih umetnosti od 21. juna do 1. jula, a na Departmanu dramskih umetnosti od 22. juna do 7. jula.

Građevinski fakultet u Subotici prijemni ispit zakazao je za danas, dok su prijemni ispiti na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu odrađeni juče, a preliminarne liste mogu se očekuju do 2. jula.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja prijemni ispit zakazao je za 2, 3. i 4. juli.

 

Svi pedagozi na budžetu

Pedagoški fakultet u Somboru prvi je objavio rezultate prijemnih ispita, koji su polagali studenti prethodno prošavši proveru sposobnosti.

Svih pedeset i troje kandidata položilo je prijemni ispit i biće upisano na prvu godinu studija, na budžetu. I Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici u ponedeljak je odradio prethodnu proveru sposobnosti kandidata.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: