Prijemni.rs
Maturang
  • Proizvodnja neurona prestaje već sa 13 godina


(Preuzeto sa sajta 021 - 09.03.2018. )

Delovi ljudskog mozga zaduženi za pamćenje i učenje prestaju da proizvode neurone oko trinaeste godine života, pokazali su rezultati nedavno sprovedenog istraživanja američkih i španskih naučnika.

Neuron

Foto: Pixabay

Ovo otkriće, koje bi moglo da izmeni područje neuronauke, dovodi u pitanje dosad poznato stanovište po kome hipokampus nastavlja da proizvodi neurone, važne za prenos informacija u mozgu, sve do odraslog životnog doba čoveka. 

Ranija istraživanja upućuju na to da se u ljudskom hipokampusu, svakodnevno proizvede stotine neurona. Verovalo se i da bi se podsticanjem neurogeneze (nastanka neurona u odraslom dobu) moglo doskočiti raznim neurodegenerativnim bolestima, koje se razvijaju u starosti. 

"Proučavajući uzorke mozga 59 odraslih osoba i dece ustanovili smo da nema dokaza o postojanju mlađih neurona ili matičnih ćelija koje proizvode nove neurone u hipokampusu osoba starijih od 18 godina", izjavio je koautor studije sa Univerziteta Kalifornija u San Francisku Arturo Alvarez- Bajla. "Pronašli smo određen broj neurona kod dece do godinu dana, i još nešto kod dece starosti između sedam i 13 godina", rekao je naučnik. 

"Rezultati našeg istraživanja upućuju na to da je hipokampus kod čoveka u velikoj meri već izgrađen tokom razvoja mozga fetusa", dodao je on. 

Naučnici su pronašli nove neurone u drugim delovima mozga, preciznije u moždanim komorama. Oni navode da bi morali da sprovedu dodatna istraživanja na ostalim delovima mozga, kako bi ustanovili da li se i tamo odvija neurogeneza. 

"Ovi rezultati će, bez sumnje, podstaći polemike", rekao je za časopis "Nature" neurolog Džejson Snajder sa Univerziteta Britiš Kolumbija.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: