Prijemni.rs
Maturang
  • Prvi studenti u novom domu na Telepu od oktobra


(Preuzeto sa sajta 021 - 19.08.2015. )

(Preuzeto sa sajta 021 - 19. 08. 2015. )

Studentski dom "Evropa" na Telepu primiće prve studente u oktobru.

Novoizgrađeni dom Evropa primiće oko 350 studenata

Novoizgrađeni dom primiće oko 350 studenata sa nekog od fakulteta novosadskog Univerziteta, koji su osnovno ili srednje obrazovanje stekli na mađarskom jeziku, kao i srpskih studenata iz Mađarske. U Domu, čiju izgradnju su finansirale Vlada Vojvodine sa 572 miliona dinara i Mađarska sa 110 miliona dinara, biće smešteni i gostujući profesori i studenti iz Evrope i sveta.

Studenti se obrazuju u savršenim uslovima

"Jedan od načina da zadržimo mlade jeste da im pružimo uslove da uče, da studiraju i da se obrazuju na nivou na kom se obrazuju mladi u mnogo razvijenijim evropskim zemljama, a ovaj Dom upravo takve uslove i pruža", istakao je pokrajinski premijer Bojan Pajtić.  On je podsetio i da je pokrajinska vlada finansirala obnovu Tekelijanuma u Budimpeššti, “vodeći računa o tome da studenti i đaci srpske zajednice u Budimpešti dobiju dobre uslove za učenje i za rad”.

Studenti i đaci dobijaju najbolje uslove za učenje

Zemljište na kome je izgrađen objekat dala je Rimokatolička biskupija Bačka.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: