Prijemni.rs
Maturang
  • Put uspešne karijere – birajte kvalitet!


Napredovanje u karijeri, prekvalifikacija i promena posla, viša zarada ili sigurnost na radnom mestu ciljevi su koje mnogi ljudi postavljaju sebi u određenoj životnoj dobi. Put za ostvarenje tih ciljeva otvara se kroz dodatno visoko obrazovanje, sticanje i savladavanje primenljivih praktičnih veština i praktičnog iskustva. Ciljevi Visoke škole modernog biznisa (Modern Business School – MBS) prožimaju se sa navedenim i otvaraju studentima vrata uspeha!

Kao poslovnim ljudima, znamo da vam je balans između posla, porodice i svakodnevnih obaveza veoma važan za donošenje odluke o nastavku studija i sticanju diplome osnovnih ili master akademskih studija. Zbog toga su studije na Visokoj školi modernog biznisa prilagođene svakom studentu. Raspored predavanja koji se kreira fleksibilno, u skladu sa obavezama studenata, kao i posvećenost profesora da na sažet način predstave ključne poruke svake lekcije, doprineće da efikasno savladate gradivo i brzo napredujete do željenog cilja – diplome.

MBS je uveo korporativnu kulturu koja razvija kolektivni duh, prijateljsku atmosferu, podstiče entuzijazam kod studenata i eliminiše stresne situacije iz studentskog života. Iako poslovnim ljudima nije primarno da na fakultetu ostvare bogat društveni život, kroz alumni klub, susrete sa iskusnim preduzetnicima i stručnjacima u svojim oblastima poslovanja, studenti MBS-a imaju mogućnost da izgrade veze i stvore mrežu kontakata koji će im u budućoj karijeri biti od velike koristi.

Na Visokoj školi modernog biznisa cilj nam je da nakon studija postanete MBS-ovi istinski „ambasadori” i da svoje lično pozitivno iskustvo prenosite svima koji su u dilemi da li da nastave proces obrazovanja i upišu se na visokoškolsku instituciju. Kako bismo olakšali proces studiranja, na MBS-u je omogućeno plaćanje školarine u više mesečnih rata. Takođe, postoje i drugi vidovi finansijskih podsticaja studentima.

Nastava se organizuje u grupama koje po svojoj veličini dozvoljavaju studentima i profesorima da se aktivno uključe u svaku nastavnu oblast. Posvećenost svakom studentu jedna je od odlika i prednosti Visoke škole modernog biznisa, a otvorenost predavača za sva pitanja studenata predstavlja mogućnost za brzo napredovanje na studijama. Zato smo mi samostalna institucija, jedinstveni, sa visokim standardima kvaliteta u obrazovanju.

To potvrđuje više od decenije uspešnog kreiranja obrazovanih stručnjaka, spremnih da unaprede svoje karijere i ostave trag u privredi. Savremeno opremljene računarske prostorije, bogata biblioteka sa velikim brojem naslova stručne literature na više jezika, besplatni kursevi za studente u organizaciji MBS-a, lokacija u centru Beograda i pristupačni finansijski uslovi studiranja samo su neki od razloga da se opredelite za Visoku školu modernog biznisa, svoje visoko obrazovanje započnete ili nastavite i ostvarite svoje visoke poslovne i životne ciljeve.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: