Preuzmi Maturang aplikaciju
   
 • Šta radi marketing menadžer?


Šta radi marketing menadžer?

Menadžment i biznis nalaze se pri vrhu oblasti koje se danas izučavaju. Sastoje se iz mnogo podoblasti i samim tim nude širok spektar mogućnosti za zaposlenje i dalje usavršavanje. To su oblasti koje spadaju u primenjene discipline i kojima je fokus na rešavanju konkretnih problema u organizaciji. Još uvek se organizacija poslovanja i donošenje odluka ne može zamisliti bez ljudi. Prema trendu, profesija menadžera će i dalje biti pri vrhu najtraženijih

Marketing spada u jednu od oblasti menadžmenta, a marketing menadžer je osoba koja upravlja poslovnim procesima u oblasti marketinga, odnosno obavlja niz aktivnosti koje imaju veze sa proizvodom (uslugom), cenom, distribucijom i promocijom kako bi proizvod ili usluga ostvarili dobre komunikacione i prodajne efekte. Jedan od osnovnih ciljeva je postizanje dobrog imidža proizvoda, usluge i organizacije, kao i ostvarivanje planiranog obima prodaje, što uz adekvatnu kontrolu troškova poslovanja dovodi do postizanja konačnog cilja svake kompanije – profita. 

Marketing menadžer učestvuje u procesu planiranja, organizovanja, koordinacije i kontrole marketing aktivnosti, tj. upravlja ograničenim resursima (ljudima, novcem, vremenom i ostalim sredstvima) putem donošenja odluka, čiji su ciljevi efikasnost i efektivnost. Marketing menadžer može biti odgovoran za nekoliko proizvoda ili usluga (proizvodnu liniju; celokupan proizvodni program) ili zadužen za jedan proizvod i, u skladu s tim, za koncepciju ponude proizvoda, cenu, distribuciju i promociju. Da bi se svi marketinški procesi obavili kako treba, neophodno je koordinisati aktivnosti svih marketing menadžera u organizaciji (ukoliko ih ima više), a tu ulogu obavljaju direktori marketinga koji vode kompletnu marketinšku delatnost.

Marketing menadžer obavljanje aktivnosti zasniva na rezultatima marketinških istraživanja, koja čine osnovu za razvoj adekvatnih proizvoda i/ili usluga, formiranje cena, odgovarajućih distributivnih kanala i promotivnih aktivnosti, tj. za osmišljavanje i realizaciju uspešnih marketinških kampanja. A „pravi” proizvodi i usluge su oni koji odgovaraju „pravim” potrošačima – odabranoj ciljnoj grupi potrošača organizacije, pri čemu se teži njihovom pridobijanju i zadržavanju postojećih kupaca koji čine vrlo vredan deo imovine kompanije budući da lojalni kupci, osim što iziskuju niže troškove zadržavanja od privlačenja, predstavljaju najprofitabilnije kupce koji doprinose ostvarivanju najvećeg dela profita. Poznato je pravilo da 20% potrošača koji su lojalni doprinosi ostvarivanju 80% profita organizacije.

Marketing menadžeri planiraju i nadgledaju oglašavanje i ostale oblike promocije, komuniciraju sa agencijama ukoliko sarađuju sa njima, zatim sa autorima tekstova i umetnicima, dizajnerima. Oni takođe i predlažu promene i pripremaju i podnose izveštaje o sprovedenim marketinškim aktivnostima. Često su putovanja sastavni deo posla marketing menadžera. On sarađuje sa klijentima, partnerima i medijima, drži prezentacije, odlazi na izložbe, sajmove, konferencije i ostala dešavanja

Marketing menadžer može da bude specijalizovan za različite radne delatnosti: privredne (poljoprivreda, industrija, saobraćaj, trgovina, turizam, ugostiteljstvo i sl.) i neprivredne (zdravstvo, prosveta, kultura i sl.), proizvodne i uslužne.

Koje veštine i interesovanja odlikuju marketing menadžera?

 • Dobre komunikacione veštine
 • Odlične organizacione veštine
 • Smisao za timski rad i rukovođenje timom
 • Sposobnost samostalnog donošenja odluka
 • Sposobnost da delegira i motiviše ostale zaposlene
 • Samopouzdanje prilikom predlaganja i procene ideja
 • Kreativnost, inovativnost, energija i entuzijazam za osmišljavanje i realizaciju kampanja
 • Analiza marketinških izveštaja
 • Poznavanje stranih jezika i rada na računaru
 • Snalažljivost i spremnost na stalno usavršavanje i rad u dinamičnom okruženju
 • Stručnjak za internet i strategiju društvenih medija

Koji su to poslovi i zaduženja marketing menadžera?

 • Definiše marketinške ciljeve (dugoročne, srednjoročne i kratkoročne) 
 • Osmišljava adekvatne marketinške strategije i taktike 
 • Organizuje i motiviše rad svojih kolega
 • Usklađuje raspoložive resurse sa postavljenim ciljevima
 • Istražuje, analizira i prati trendove
 • Nadgleda faktore koji utiču na šanse na tržištu 
 • Planira i sprovodi marketinške aktivnosti i kampanje
 • Kreira koncept ponude proizvoda
 • Definiše cenu proizvoda/usluge
 • Razmatranje kanala distribucije i oblika promocije
 • Povećanje svesti o brendu i osmišljavanje sadržaja koji će informisati i podstaći potrošače na kupovinu
 • Kreiranje imidža proizvoda i organizacije
 • Analiza efektivnosti marketinških kampanja

Da li su marketing menadžeri traženi i koliko zarađuju?

Što se zapošljavanja tiče, u Srbiji je odlična ponuda poslova za marketing menadžere, kao i tražnja za njima. U brojnim istraživanjima trenutnih i budućih najplaćenijih poslova, marketing menadžeri se kotiraju izuzetno visoko. Oni uz IT stručnjake ostvaruju u proseku veće prihode od ostalih. Na sajtu infoplate.rs plata za marketing menadžera kreće se od 41.371,00 do 119.769,00 RSD.

Želite da postanete marketing menadžer? 

Ukoliko želite da izučavate oblast marketinga i saznate kojim se alatima marketing menadžeri služe da bi privukli i zadržali što veći broj postojećih potrošača/kupaca, pogledajte šta vam Visoka škola modernog biznisa (MBS) iz Beograda nudi u okviru modula Marketing menadžment i za tri godine, koliko traju osnovne akademske studije na MBS-u, steknite stručna marketinška znanja i veštine.

 

Visoka škola modernog biznisa (Modern Business School – MBS)
Terazije 27, IV sprat, Beograd
https://mbs.edu.rs/
+381 (0)11/41-20-700
+381 (0)63/353-366
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: