Prijemni.rs
Maturang
  • Stručne prakse za studente


Gotovo svaki oglas za posao danas traži određeni nivo iskustva u branši. Mladi često budu obeshrabreni i frustrirani zbog ovoga. Postavlja se ono staro pitanje: kako da imam iskustvo, ako ne mogu da dobijem posao? Odgovor na ovu zavrzlamu jeste: stručna praksa. 

Stručne prakse za studente

Formalno obrazovanje ne pruža mladima sva neophodna znanja i veštine za funkcionisanje na tržištu rada. Poslodavci traže praktično iskustvo. Stručna praksa predstavlja stručno osposobljavanje i usavršavanje budućih diplomaca. Pohađanjem stručne prakse, studenti stiču neophodna znanja i iskustva koja će im biti potrebna u budućem radu i kod privatnih i kod državnih poslodavaca.

Kako funkcioniše stručna praksa? 

Stručna praksa je kratkoročno zaposlenje kod određenog preduzetnika, u sklopu privatne ili državne organizacije. Stručne prakse mogu obavljati studenti iz bilo koje akademske oblasti – bilo da su u pitanju humanistika, primenjena umetnost, IT sektor, marketing, finansije ili menadžment. Prakse mogu biti u trajanju od nekoliko nedelja do godinu dana.

U toku stručne prakse, poslodavac studentima daje poziciju u svojoj organizaciji. Dobrobit poslodavca je jasna: organizacija dobija još jednog mladog, ambicioznog člana koji će na sebe preuzeti određenu količinu posla. Praktikant, sa druge strane, dobija priliku da znanja koja su tokom studija usvojena u teoriji, konačno primeni u praksi. Stručna praksa se, za studenta, može smatrati generalnom probom za buduće zaposlenje. 

Koje vrste stručnih praksi postoje?

Stručne prakse mogu biti na volonterskoj osnovi, gde se student kotira kao volonter i ne dobija novčanu nadoknadu za svoj rad. Umesto plate, praktikant dobija ili određeni broj ESPB, ili sertifikat kao potvrdu o završenoj stručnoj praksi koji kasnije služi kao odličan dodatak CV-u. Ukoliko se uspostavi dobar odnos između praktikanta i poslodavca, poslodavac će u budućnosti uslugu moći da uzvrati time što će pisati pisma preporuke studentu i na taj način značajno poboljšati šanse za pronalazak odličnog zaposlenja. 

Studentske stručne prakse, ipak, mogu biti i plaćene. U Srbiji plaćene prakse nisu zakonom regulisane, tako da novčana nadoknada koju student dobija za svoj praktikantski rad zavisi od poslodavca do poslodavca. 

Sa druge strane, u Evropskoj uniji se većina stručnih praksi sprovodi kroz programe razmene i samim time se podrazumeva novčana nadoknada. Evropski parlament je 2020. stavio potpunu zabranu na neplaćene stručne prakse unutar Evropske unije na glasanje. Primedba specifikuje neplaćeni rad studenata kao izrabljivanje. Glasanje po ovom pitanju će se zvanično održati na proleće 2022. godine. 

Stručne prakse u inostranstvu

Stručna praksa u inostranstvu je odlična prilika za studente da ne samo steknu nova znanja i iskustva, već i da uz to putuju i dobiju priliku da budu deo dinamičnog, internacionalnog okruženja. Iz Srbije je moguće pronaći stručnu praksu kroz programe AISECIAESTE kao i preko Erasmus+ programa.

Visoka škola modernog biznisa – MBS učestvuje u programima razmene, o čemu možete više saznati na našoj stranici za međunarodnu saradnju

Zbog čega poslodavci preferiraju kandidate koji su obavili stručnu praksu u toku studija?

Pored očigledne činjenice da studenti koji imaju iskustvo stručne prakse već imaju potvrdu iskustva na tržištu rada, ovo nije jedina stavka koja je bitna potencijalnim poslodavcima. U sklopu stručne prakse, studenti razvijaju i takozvane meke veštine. Radom u sklopu tima bilo koje organizacije, studenti se prvi put susreću sa kancelarijskom atmosferom, imaju kontakt sa klijentima i zauzimaju određeno mesto u hijerarhiji jedne kompanije. Ovim iskustvom praktikanti razvijaju komunikacione veštine, veštine rešavanja konflikata, aktivnog slušanja, raspolaganja vremenom, organizacione veštine kao i veštine kritičkog razmišljanja. Uspešno završena stručna praksa budućem poslodavcu garantuje da je kandidat sposoban da radi u timu, sarađuje sa drugima i uspešno uspostavlja odnose sa klijentima. 

Studenti Visoke škole modernog biznisa – MBS imaju mnogobrojne prilike za učešće u stručnim praksama u toku školovanja. Posebna i uvek dostupna prilika jeste obavljanje stručne prase u MBS-ovoj sestrinskoj kompaniji Digipuls.

MBS se trudi da konstantno obogaćuje svoj program kada su u pitanju privredne saradnje, što ujedno stvara nove prilike za naše studente. Samo neki od naših saradnika, kod kojih studenti imaju mogućnost da vrše prakse, jesu Mercator SCW Carriers USAHotel MoskvaPop Art Studio

Posetite stranicu Stručne prakse za studente kako biste saznali više o tome sa kojim kompanijama imamo saradnju i gde sve možete konkurisati za stručnu praksu!   

Piše: Aleksandra Rokvić koji pohađa MBS.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: