Prijemni.rs
Maturang
 • Šumarski fakultet vrši upis kandidata koji su prijemni ispit polagali na drugim fakultetima UB


Pozivaju se kandidati koji su polagali prijemni ispit na nekom od fakulteta Univerziteta u Beogradu da se upišu na Šumarski fakultet bez polaganja dodatnog prijemnog ispita.

Šumarski fakultet

Studijski program Šumarstvo:
Slobodna mesta: 9 mesta na budžetu i 17 na samofinansiranju

 • mogu se prijaviti kandidati koji su polagali prijemni ispit iz Matematike ili Biologije na nekom od fakulteta Univerziteta u Beogradu

Studijski program TMP:
Slobodna mesta: 23 mesta na budžetu i 30 na samofinansiranju

 • Mogu se prijaviti kandidati koji su polagali prijemni ispit iz Matematike ili Fizike na nekom od fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prijave se primaju od 4.7.- 11.7.2017. od 8-13 časova. Ukoliko se prijavi više kandidata nego što ima slobodnih mesta – praviće se rang lista.

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs:

 • potvrda o polaganju prijemnog ispita sa brojem ostvarenih bodova
 • prijava na konkurs (uzima se u Skriptarnici)
 • uplatnica na iznos 3.000 din – troškovi prijave na konkurs
 • overene kopije četvrtog razreda i diplome – originali na uvid
 • izvod iz matične knjige rođenih  

Upis primljenih kandidata je 12.7.2017. godine.

Dokumenta potrebna za upis:

 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 sm,
 • indeks – kupuje se u skriptarnici fakulteta – zalepiti jednu fotografiju – ne lepiti foliju,
 • jedan ŠV-20 obrasca – kupuje se u skriptarnici fakulteta-  spajalicom prikačiti drugu fotografiju
 • drugi ŠV-20 obrazac će te popuniti elektronski na svom nalogu koji će te dobiti nakon upisa
 • uplatnica na 5.000 din. na ime administrativnih troškova prvog upisa na studijski program – plaćaju svi studenti prve godine
 • uplatnica na iznos od 100 din. – u skladu sa Odlukom Saveta Univerziteta na ime finansiranja Univerzitetskog centra za razvoj karijere studenata
 • samofinansirajući studenti dostavljaju uplatnicu na iznos od 40.000 – prva rata školarine

račun Šumarskog fakulteta:
840-1878666-24        broj modela:  97
poziv na broj: 19-02268-742121-74-04-940


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: