Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Tehnički fakultet u Boru – Konkurs za upis studenata


KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

Objavljen je Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2021/2022. godini.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 23, 24, 25. i 26. juna 2021. godine (sreda, četvrtak, petak i subota), od 8 do 14 časova, a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita) u subotu, 26. juna 2021. godine, u 16 časova.

Prijemni ispit se polaže iz jednog predmeta po sopstvenom izboru: MATEMATIKA, FIZIKA, HEMIJA ili OSNOVI EKONOMIJE. Ostali detalji u vezi sa prijemnim ispitima dati su ovde.

VRHUNSKO OBRAZOVANJE KAO SPOJ TRADICIJE I SAVREMENIH NAUČNIH DOSTIGNUĆA

Tehnički fakultet u Boru je vodeća visokoškolska institucija koja obrazuje diplomirane inženjere, na polju tehničko-tehnoloških nauka, iz oblasti rudarskog inženjerstva, metalurškog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta. 

Jedini je državni fakultet Univerziteta u Beogradu lociran na teritoriji istočne Srbije. 

Tehnički fakultet u Boru je osnovan 1961. godine, kao rezultat potrebe da se na njemu edukuje stručni kadar za potrebe privrede ovog regiona, koja je i tada bila u ekspanziji. S vremenom je postao cenjena institucija, poznata kako na nacionalnom, tako i na internacionalnom nivou.

Nastavni proces na akreditovanim studijskim programima fakultet obavlja na visokom nivou kvaliteta. To važi i za kvalitet naučnoistraživačkog rada nastavnika i studenata našeg fakulteta. Činjenica da se nalazi u velikom industrijskom centru daje dodatne mogućnosti studentima da, pored visokog nivoa nastave na fakultetu, steknu i praksu u pogonima kompanija u Boru.

Studijski programi Tehničkog fakulteta u Boru na osnovnim akademskim studijama:

RUDARSKO INŽENJERSTVO

 

  • Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina (ELMS)
  • Priprema mineralnih sirovina (PMS)
  • Reciklažne tehnologije i održivi razvoj (RTOR)
METALURŠKO INŽENJERSTVO
  • Ekstraktivna metalurgija
  • Prerađivačka metalurgija
TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO
  • Neorganska hemijska tehnologija
  • Inženjerstvo zaštite životne sredine
INŽENJERSKI MENADŽMENT
  • Poslovni menadžment
  • Informacione tehnologije

 

Na osnovne akademske studije Tehnički fakultet u Boru će u školskoj 2021/2022. godini upisati sledeći broj studenata:

Studijski program Na teret budžeta Samofinansirajući
Rudarsko inženjerstvo 33 7
Metalurško inženjerstvo 17 3
Tehnološko inženjerstvo 50 10
Inženjerski menadžment 100 20
Ukupno 200 40

 

Kontakt:

UNIVERZITET U BEOGRADU – TEHNIČKI FAKULTET U BORU
Adresa: Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
Telefon: 030/424-555 (dekanat) i 030/422-375 (studentska služba)
Email: dekan@tfbor.bg.ac.rs
Internet adresa: https://www.tfbor.bg.ac.rs

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: