Prijemni.rs
Maturang
  • Tehnički fakultet u Boru – Metalurško inženjerstvo


KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI – PRVI UPISNI ROK

Na osnovnim akademskim studijama, na studijskom programu Metalurško inženjerstvo, Tehničkog fakulteta u Boru u školskoj 2021/2022. godini raspisan je konkurs za upis sledećeg broja studenata:

  • na teret budžeta: 17
  • samofinansirajućih: 3

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 23, 24, 25. i 26. juna 2021. godine od 8 do 14 časova (sreda, četvrtak, petak i subota), a lista prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita) biće objavljena u subotu, 26. juna 2021. godine, u 16 časova.

Ostali detalji u vezi sa prijemnim ispitima dati su ovde.

VRHUNSKO OBRAZOVANJE KAO SPOJ TRADICIJE I SAVREMENIH NAUČNIH DOSTIGNUĆA

U okviru studijskog programa Metalurško inženjerstvo Tehnički fakultet u Boru obrazuje inženjere metalurgije kroz nastavni proces zasnovan na konceptu akademskih studija 4 + 1 + 3, usklađen sa principima Bolonjske deklaracije i ECTS sistemom prenosa bodova.

Studije u okviru studijskog programa Metalurško inženjerstvo odvijaju se na tri nivoa: osnovne akademske studije (OAS) – 240 ESPB, master akademske studije (MAS) – 60 ESPB i doktorske akademske studije (DAS) – 180 ESPB.

Kontinuirana edukacija u oblasti metalurgije na Tehničkom fakultetu u Boru postoji od 1961. godine, o čemu govori broj od skoro 1.000 diplomiranih inženjera, oko 50 magistara tehničkih nauka i više od 50 doktora tehničkih nauka, prepoznatljivih i uvažavanih u stručnom i naučnom smislu i na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Metalurgija je nauka, odnosno kreativna oblast inženjerstva, koja se bavi procesima dobijanja metala iz ruda, rafinacije metala, proizvodnje legura, prerade i obrade metala i legura u različite finalne proizvode, dobijanja različitih novih metalnih materijala. Pored toga, metalurgija se bavi proučavanjem fizičko-hemijskih, mehaničkih i strukturnih karakteristika metalnih materijala.

Prema kategorizaciji, metalurgija spada u grupu tehničko-tehnoloških nauka.

Studijski program Metalurško inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama ima dva modula (profila): modul Metalurško inženjerstvo i modul Prerađivačka metalurgija. Na diplomskim akademskim studijama – master i doktorskim akademskim studijama – studijski program Metalurško inženjerstvo nema modula, a studenti se prema svojim afinitetima usmeravaju putem izbornih predmeta.

Tokom studija na osnovnim i master akademskim studijama studentima je omogućeno dobijanje stipendija uspešnih metalurških kompanija. 

Posle završetka studija postoje brojne mogućnosti zaposlenja u istraživačkim institutima, topionicama, elektrolizama, livnicama, valjaonicama, fabrikama kablova, u oblasti zlatarstva, sinterovanja, preradi sekundarnih sirovina, dizajnu novih materijala itd.

Kontakt:

UNIVERZITET U BEOGRADU – TEHNIČKI FAKULTET U BORU
Adresa: Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
Telefon: 030/424-555 (dekanat) i 422-375 (studentska služba)
E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs, metalurgija@tfbor.bg.ac.rs 
Internet adresa: https://www.tfbor.bg.ac.rs


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: