Prijemni.rs
Maturang
  • Tradicija se nastavlja: Praktične veštine i znanja iz najaktuelnijih kurseva ICT-a za učenike srednjih škola


Tradicija duga više od deset godina se nastavlja. Odsek Visoka ICT škola u okviru ATUSS-a i ove školske 2023/2024. godine organizuje stručne kurseve za učenike 21 odeljenja srednjih tehničkih škola. 

Na obostrano zadovoljstvo, đaci prvenstveno trećeg razreda elektrotehničkih škola „Nikola Tesla“, „Rade Končar“ i „Zemun“, imaju prilike da steknu brojne praktične veštine iz 8 različitih pažljivo osmišljenih kurseva u trajanju od 5 radnih dana, ukupno 15 časova po kursu. 

Gotovo 630 đaka, podeljenih u 42 manje grupe, stiču praktična iskustva u: 

  • konfigurisanju mrežnih uređaja, 
  • administriranju sistema i održavanju servera pod Linux operativnim sistemom, 
  • kreiranju baza podataka i 
  • kreiranju upita u programskom jeziku SQL, 
  • izradi Web sajtova, 
  • u radu sa optikom i projektovanju računarskih mreža.

Kursevi su uvek jako dobro prihvaćeni od strane đaka, pre svega zato što im se pruža jedinstvena prilika da urade samostalno nešto novo i praktično. 

Na ovaj način, na ukupno 630 časova godišnje, izuzetno stručni i posvećeni nastavnici i saradnici Visoke ICT škole sa svojim višegodišnjim iskustvom nesebično pružaju đacima stručna i praktična znanja i daju im mogućnost da rade u savremenim i dobro opremljenim laboratorijama. 

To je ujedno i prilika da nastavnici đacima predstave Odsek Visoka ICT škola u najboljem svetlu sa svim svojim kapacitetima, i nastavnim i tehnološkim.
 
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: