Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet


(Preuzeto sa sajta 021 - 13.06.2014. )

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu je institucija nacionalnog značaja koja samostalno postoji, živi i radi još od 1948. godine i predstavlja osnov razvoja mašinske nauke i industrije u Srbiji. Najstarija je i najveća visokoškolska i naučna ustanova u našoj zemlji u oblasti mašinstva. Na fakultetu trenutno studira preko 3000 studenata o kojima brine više od 450 zaposlenih, od toga oko 200 u nastavi.

mašinski fakultet

Počev od školske 2005/06. godine, studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu izvode se po novim nastavnim planovima i programima, osavremenjenim i usklađenim sa međunarodnim standardima obrazovanja (Bolonjska deklaracija). Svi studijski programi Mašinskog fakulteta u Beogradu su akreditovani u prvom akreditacionom krugu od strane nacionalne Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. U ovom trenutku, svi studijski programi Mašinskog fakulteta su reakrediovani, a akreditovani su i programi na engleskom jeziku.

Dobijene su i vrhunske međunarodne akreditacije:

ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V, Deutschland - Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics e.V, Germany, http://www.asiin.de/): Accreditation Certificates for study programmes of Bachelor (Undergraduate) Academic Studies and Master (Graduate) Academic Studies, 2013-2014, July 15, 2013
ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education, http://www.enaee.eu/) through ASIIN: Designations of study programmes as European-Accredited Engineering Bachelor and Master (EUR-ACE labels), 2013-2014, September 27, 2013

amfiteatar na masinskom fakultetu

RINA (The Royal Institution of Naval Architects, United Kingdom, http://www.rina.org.uk/):
Accreditation Certificates of the UB-FME Naval Architecture Module, 2009-2013 and 2013-2017
FEANI (European Federation of National Engineering Associations, Belgium, http://www.feani.org)
Accreditation Certificate for all engineering programmes.

Budući studenti Mašinskog fakulteta mogu se opredeliti za:
Osnovne akademske studije koje traju tri godine posle kojih student stiče zvanje – Inženjer mašinstva (B.Sc. = Ing.)
Master akademske studije koje traju još dve godine (ukoliko se student opredeli da nastavi školovanje) posle kojih se stiče zvanje – Master inženjer mašinstva (M.Sc. = Dipl.-Ing.)
Doktorske studije u trajanju od tri godine posle kojih se stiče zvanje – Doktor nauka – mašinsko inženjerstvo (Ph.D. = Dr.-Ing.)
Osobenosti Mašinskog fakulteta se ogledaju u širini i kvalitetu obrazovanja u oblasti mašinstva što ilustruju sledeće činjenice:

Širok izbor usmerenja u uže specijalizacije - 22 odseka/modula:
Automatsko upravljanje, Biomedicinsko inženjerstvo, Brodogradnja, Vazduhoplovstvo, Dizajn u mašinstvu, Šinska vozila, Zavarivanje i zavarene konstrukcije, Industrijsko inženjerstvo, Inženjerstvo biotehničkih sistema, Informacione tehnologije, Motori SUS, Motorna vozila, Prehrambeno mašinstvo, Proizvodno mašinstvo, Procesna tehnika i zaštita životne sredine, Sistemi naoružanja, Termoenergetika, Termotehnika, Transportno inženjerstvo, konstrukcije i logistika, Hidroenergetika, Computational Engineering, Mehanika
Pojedini odseci su jedinstveni na prostoru Srbije i regiona.
Postepeno usmeravanje po želji studenta može da započne i od druge godine osnovnih studija, dok su grupe usko specijalizovanih predmeta predviđene za Master akademske studije.
Master i Doktorske studije izvode se i na engleskom jeziku.

poklon za brucoskinje

Studije su tesno povezane i sa naučno-istraživačkim radom gde studenti aktivnim uključenjem u pomenute procese stiču dragocena iskustva za budući rad u nauci ili industriji. U tom smislu Fakultet je među prvima pokrenuo akciju otvaranja inovacionih centara i biznis-inkubatora koji studente pripremaju za buduće zaposlenje.Kvalitetu nastavnog procesa doprinose značajni prostorni i tehnički resursi fakulteta.Diploma Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je priznata svuda u svetu.

mašinski i publika


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: