Prijemni.rs
Maturang
  • Upis na FEFA fakultet: Ekonomija, Psihologija i biznis i Audio-vizuelna produkcija


FEFA fakultet objavio je nove datume polaganja prijemnog ispita za preostali broj mesta na dva smera: Ekonomija (26. avgust, 9. i 23. septembar) i Audio-vizuelna produkcija (9. septembar), kao i za novo usmerenje Psihologija i biznis (26. avgust, 9. i 23. septembar).

Novoj generaciji će, kao i prethodnih godina, uz rad sa vodećim stručnjacima iz ovih oblasti u zemlji, biti na raspolaganju veliki broj izbornih predmeta i zasebnih usmerenja, koji pružaju fleksibilnost u oblikovanju studijskih programa, u skladu sa ambicijama i interesovanjima studenata. Budući studenti ekonomije i psihologije imaju priliku da stečeno znanje već od druge godine primene i u praksi kroz saradnju sa preko 150 kompanija koje čine privrednu mrežu FEFA, dok profesori na smeru Audio-vizuelna produkcija studente od početka integrišu u mnogobrojne profesionalne projekte, čiji su deo i oni sami.

Ekonomija

Studije koje odstupaju od klasičnih studija ekonomije sa ciljem da pruže znanja koja imaju ključnu primenu u modernom poslovnom svetu – od elemenata digitalne ekonomije i marketinga do razvoja sopstvenih kompanija i startupa. Interdisciplinarnost i fleksibilnost studija na kojima studenti imaju mogućnost da samostalno kreiraju više od 40% studijskog programa, u kombinaciji sa kontinuiranom interakcijom sa vodećim poslovnim ljudima u regionu, čini studente spremnim da preuzmu poslovni svet budućnosti. Istovremeno, ostvarivanje kontakata sa svetski poznatim ekonomistima, zahvaljujući tehnologijama koje se koriste u nastavi, pruža studentima mogućnost da se upoznaju sa stručnjacima iz čitavog sveta, ali i da obrazuju mrežu kontakata od početka studija.

Psihologija i biznis

Zahvaljujući saradnicima, njihovom obrazovanju i predavačkom iskustvu stečenom na Harvardu, univerzitetima u Mičigenu, Bolonji, Amsterdamu i Institutu Prat u Njujorku, FEFA fakultet osnovao je dodatno usmerenje na osnovnim studijama ekonomije – Psihologija i biznis. Predmeti kao što su Psihologija komunikacije, Neuroekonomija, Socijalna psihologija, Percepcija i kreativnost usmeriće studente na karijeru u oblasti primenjene psihologije, HR-a, menadžmenta i drugih brzorastućih segmenata poslovnog sveta. Specijalizacija iz oblasti psihologije, usmerena na elemente socijalne psihologije, psihologije organizacija i timova, ličnosti i liderstva, pružiće budućim diplomcima znanja koja su budućnost kretanja domaćeg i globalnog tržišta.

Audio-vizuelna produkcija

Jedine studije filmmaking produkcije u regionu koje mladom, diplomiranom kreativcu, umetniku i producentu nude sigurnost u sklopu umetnosti i ekonomskih znanja. AV produkcija, kreativna produkcija, scenario, režija, montaža, kamera, organizacija proizvodnje, postprodukcija, kao i finansije, menadžment i marketing, samo su neke od oblasti koje će budući kreativni producenti savladati. Ovaj sveobuhvatni nastavni program, kroz teorijski, praktičan i kreativan kontekst, namenjen je studentima koji se interesuju za rad na filmu, televiziji, u nezavisnoj produkciji, digitalnim medijima, reklamnim agencijama, privatnim preduzećima, u institucijama kulture i medija, kao i u celokupnoj industriji zabave.

Ove godine Komisija FEFA fakulteta odlučila je da svim kandidatima koji su polagali prijemni ispit na državnim univerzitetima u 2021. godini ostvarene bodove pri upisu prizna. Shodno tome, spomenuti kandidati biće oslobođeni polaganja prijemnog ispita – njihovi rezultati na prijemnim ispitima drugih fakulteta biće automatski uračunati prilikom formiranja konačne rang-liste.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: