Preuzmi Maturang aplikaciju
   
 • UPIS NA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE NA RAČUNARSKOM FAKULTETU JE U TOKU


MASTER STUDIJE na Računarskom fakultetu traju jednu godinu i nose 60 ESPB bodova. Upis na master studije je do 1. novembra, a istoga dana počinje i nastava.

Na Računarskom fakultetu izvode se sledeći master programi:

Uslovi upisa na master studije:

 • na studijske programe Računarske nauke, Računarsko inženjerstvo, Softversko inženjerstvo i  Informacioni sistemi mogu se upisati kandidati koji su završili odgovarajuće osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine (240 ESPB);
 • na studijski program Računarski dizajn mogu se upisati kandidati koji su završili odgovarajuće osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine (240 ESPB) na umetničkim akademijama i fakultetima, i to u oblasti grafičkog dizajna, web dizajna, industrijskog dizajna, arhitekture, scenskog dizajna, scenografije, kostimografije, modnog dizajna, animacije, režije, kamere, fotografije, slikarstva, grafike i vajarstva;
 • kandidati za upis na sve master akademske studijske programe koji nisu diplomirali na osnovnim akademskim studijama na Računarskom fakultetu komisiji za upis dostavljaju i plan studiranja i programe svih predmeta koje su položili do sticanja diplome akademskih studija prvog stepena.

Više detalja o upisu na MASTER STUDIJE na Računarskom fakultetu možete pronaći na LINKU.
 


DOKTORSKE STUDIJE na Računarskom fakultetu traju tri godine i nose 180 ESPB bodova. Upis na doktorske studije je do 1. novembra, a istoga dana počinje i nastava. 

Na Računarskom fakultetu izvode se sledeći doktorski programi:

Uslovi upisa na doktorske studije:

 • završene odgovarajuće osnovne akademske i master akademske studije u ukupnom obimu od najmanje 300 ESPB; 
 • položeni ispiti na prethodnim nivoima studija iz predmeta koji obezbeđuju potrebno predznanje za odgovarajući studijski program;
 • znanje engleskog jezika i
 • dovoljna prosečna ocena ili ostvareni naučni radovi, pod jednim od sledećih uslova:
  1. lice koje ima završene osnovne akademske i master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
  2. lice koje ima završene osnovne akademske i master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB, i ostvarene naučne radove, prema bodovnoj listi iz člana 8 Pravilnika o doktorskim studijama;
  3. lice koje ima akademski stepen magistra nauka može se, u skladu sa odredbom člana 128 Zakona o visokom obrazovanju, upisati na treću godinu doktorskih studija.       

  Više detalja o upisu na DOKTORSKE STUDIJE na Računarskom fakultetu možete pronaći na LINKU.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: