Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs
  • Upis na studije u Subotici od sredine naredne sedmice


(Preuzeto sa sajta Subotica.com - 12.06.2018. )

Prvi upisni rok na subotičkim fakultetima počinje 20. juna prijavljivanjem kandidata, a budući brucoši prijemne ispite polagaće od 26. juna.

Fakultet i visoke škole u Subotici

Foto: Subotica.com

Za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija na Ekonomskom fakultetu biće 314 slobodnih mesta (ovaj broj se odnosi samo na upis studenata u sedištu u Subotici), od kojih 195 na budžetu i 119 za samofinansirajuće studente. Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita počinje 20. juna i trajaće tri dana, a prijemni ispit biće organizovan 27. juna. Preliminarna rang lista biće objavljena 28. juna, a konačna devet dana kasnije. Upis brucoša zakazan je za 12. i 13. jul.

Poslednjih godina studenti se upisuju na studijske programe Agroekonomija i agrobiznis, Evropska i međunarodna ekonomsija i biznis, Finansije, bankarstvo i osiguranje, Marketing, Menadžment, Poslovna informatika, Računovodstvo i revizija, kao i trgovina. Uspeh iz srednje škole boduje se sa 40, a za uspeh na prijemnom dobija se najviše 60 bodova. Na prijemnom ispitu budući studenti polažu dva od pet ponuđenih predmeta kao što su osnovi ekonomije, poslovna ekonomija, matematika, filozofija sa logikom i informatika - rekao je prof. dr Aleksandar Čučković, prodekan za osnovne i master studije na Ekonomskom fakultetu.

Na Građevinskom fakultetu ima mesta za upis 134 studenta, a 110 studenata imaće mogućnost da se školuje o trošku budžeta. Prijavljivanje kandidata za upis u prvom roku biće od 20. do 22. juna, a polaganje prijemnog ispita biće organizovano 29. juna. Pored studijskog programa građevinarstvo, prvi put ove godine studenti će imati mogućnost i da se upišu na geodeziju.

- Na studijskom programu građevinarstvo ima 90, a na geodeziji 20 slobodnih mesta za upis budžetskih studenata. I ove godine, Građevinski fakultet izašao je u susret budućim studentima pa će od 25. do 28. juna biti organizovan pripremni kurs iz matematike, na srpskom i mađarskom jeziku. Pripreme su besplatne - istakao je dr Ognjen Gabrić, prodekan za nastavu na Građevinskom fakultetu.

Na Viskoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera biće 206 slobodnih mesta za upis, od kojih 70 na budžetu. Na studijskom programu Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta biće mesta za 66 studenata, na programu Trener u sportu 60, na smeru strukovni nutricionista 24, a na smeru Strukovna medicinska sestra biće 56 slobodnih mesta. Prijavljivanje kandidata za upis je 21, 22. i 25. juna.

Obavezna provera muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti kandidata za upis na program za obrazovanje vaspitača biće 26. juna a prijemni ispiti 27. i 28. juna. Preliminarna rang lista biće objavljena 29. juna, a konačna 4. jula - poručuju sa Visoke škole za obrazovanje vaspitača i trenera.

Visoka tehnička škola strukovnih studija imaće 210 slobodnih mesta za upis, od kojih 160 na budžetu i 50 za samofinansirajuće studente. Budući brucoši imaće priliku da upišu neki od studijskih programa: Mašinstvo, Elektrotehnika, Informatika, Tehnički komunikacioni menadžment i Mehatronika. Prijavljivanje kandidata biće organizovano 20., 21. i 22. juna, dok je prijemni ispit 26. i 27. juna. Preliminarna rang lista biće objavljena 27. juna, a konačna rang 3. jula. Upis primljenih kandidata zakazan je za 4, 5 i 6. jul.

Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe Mašinstvo, Elektrotehnika i Mehatronika polažu prijemni ispit iz matematike, a kandidati za upis na studijski program Informatika iz osnova računarstva. Kanidati koji polažu prijemni ispit za smer Tehnički komunikacioni menadžent biraju neki od tri ponuđena predmeta: opšta kultura, osnovi računarstva i matematike - kažu na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija.

Na Visokoškolskoj jedinici u Subotici Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe biće 100 slobodnih mesta za upis na studijski program Opšte pravo. Prijavljivanje kandidata za upis je 4. i 5. jula, a polaganje prijemnog ispita u obliku testa iz opšte kulture biće organizovano 9. jula. Preliminarna rang lista biće objavljena 10. jula, a konačna dva dana kasnije. Upis primljenih kandidata zakazan je za 13. i 16. jul.

Pravo da konkurišu za upis imaju lica sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju. Po osnovu uspeha u srednjoj školi kandidat ostvaruje najviše 40 bodova, a na testu iz Opšte kulture najviše 60 bodova. Da bi ostvario pravo na upis i rangiranje kandidat mora ostvariti najmanje 50 bodova. Sve dodatne informacije o upisu mogu se naći na sajtu fakulteta - poručuju sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: