Prijemni.rs
Maturang
  • Upis na Učiteljski fakultet u Beogradu


Učiteljski fakultet u Beogradu vrši upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2017/18. godine.

Učiteljski fakultet u Beogradu

  • Školovanje budućih učitelja i budućih vaspitača
  • Akreditovani programi osnovnih, master i doktorskih studija
  • Nastavni planovi Fakulteta usklađeni sa bolonjskim procesom i Zakonom o visokom obrazovanju

Svi kandidati koji konkurišu za upis polažu proveru govornih, muzičkih i fizičkih sklonosti i sposobnosti (koja je eliminatornog karaktera) i prijemni ispit/testove iz srpskog jezika i književnosti i opšte kulture.

Upisne kvote Učiteljski fakultet u Beogradu

I Prijava kandidata: 21, 22. i 23. jun 2017. godine.

II Provera sklonosti i sposobnosti: 26. i 27. jun 2017. godine (Beograd), 26. jun 2017. godine (Vršac) i 27. jun 2017. godine (Novi Pazar).

III Prijemni ispit: 29. jun 2017. godine.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 99.000,00 dinara. Školarina za strane studente iznosi 2.000 evra.

 

Kompletan tekst Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2017/18. godine, kao i detaljnije informacije o pripremnoj nastavi, prijemnom ispitu, upisu i studiranju na Učiteljskom fakultetu mogu se dobiti na sajtu Fakulteta www.uf.bg.ac.rs, putem imejla dekanat@uf.bg.ac.rs ili na telefon (+381 11) 2683 952 (svakog radnog dana, od 10.00 do 11.00 časova).

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: