Prijemni.rs
Maturang
  • Upis nove generacije studenata!


Odsek Visoke škole elektrotehnike i računarstva upisuje u prvu godinu osnovnih strukovnih studija ukupno 700 studenata, od čega 210 na teret budžeta:

 Naziv studijskog programa  Broj studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija
 Budžet  Samofinansirajući  Ukupno
 Audio i video tehnologije  29  51  80
 Automatika i sistemi upravljanja vozilima  29  51  80
 Ekološki inženjering  7  33  40
 Elektronika i telekomunikacije  29  51  80
 Informacioni sistemi  29  51  80
 Nove energetske tehnologije  29  51  80
 Nove računarske tehnologije  29  111  140
 Računarska tehnika  29  91  120

Važni datumi

  1. Podnošenje prijava na konkurs – od 21.06.2021. godine do 25.06.2021. godine, od 9 do 17 časova.
  2. Prijemni ispit – 02.07.2021. godine, u 10 časova.
  3. Upis primnjenih kandidata – od 07.07.2021. godine do 09.07.2021. godine.

Odsek Visoke škole elektrotehnike i računarstva upisuje u prvu godinu master strukovnih studija ukupno 136 studenata:

 Naziv studijskog programa                                        
Broj studenata za upis u prvu godinu master strukovnih studija (studenti se upisuju isključivo u statusu samofinansirajućeg studenta)
 Elektrotehničko inženjerstvo  68
 Multimedijalno inženjerstvo  34
 Računarsko inženjerstvo  34

Važni datumi

  1. Podnošenje prijava na konkurs – od 21.06.2021. godine do 25.06.2021. godine, od 9 do 17 časova
  2. Upis primnjenih kandidata – 12.07.2021. godine i 13.07.2021. godine.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.viser.edu.rs.
Instagram
Facebook
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: