Prijemni.rs
Maturang
  • Upiši Elektronski fakultet u gradu naprednih tehnologija


 

Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu od daleke 1960. godine, kada je ideja osnivanja ovakve institucije zaživela u praksi, zahvaljujući entuzijazmu i naporima privrednika i istaknutih nastavnika i naučnih radnika sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, do danas, kada sa ponosom obeležava 60 godina postojanja i uspešnog rada, postao je velika porodica studenata, nastavnika, saradnika, istraživača i vannastavnih radnika. Fakultet danas predstavlja vrhunsku obrazovnu i naučnoistraživačku organizaciju i instituciju od društvenog interesa koja uspešno prati razvoj elektrotehnike i informaciono-komunikacionih tehnologija. 

U ovoj godini jubileja upisujemo 540 studenata, od toga 480 onih čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i 60 samofinansirajućih studenata. Jedini uslov da nam se pridružite jeste dobro odrađen prijemni ispit iz matematike i, naravno, dovoljan broj bodova iz škole u ukupnom zbiru. Detaljnije o upisu možete naći na našem sajtu 

Važno je istaći da su inženjeri elektrotehnike i računarstva veoma traženi na tržištu rada, te nije redak slučaj da naši studenti i pre diplomiranja započnu svoju profesionalnu karijeru. Mnoge kompanije imaju stalno otvorene konkurse za inženjere elektrotehnike i računarstva, a dobri studenti dobijaju preporuke profesora za rad u firmama i kompanijama sa kojima fakultet ima dugu i uspešnu saradnju. Sve veći broj kompanija našim studentima nudi stipendije i plaćene stručne prakse, a najbolji među studentima imaju i tu mogućnost da nastave svoje usavršavanje i da se bave naučnim radom na našem fakultetu.

Po novoj akreditaciji iz 2019. godine, studenti se upisuju na studijski program ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO sa modulima:

  • Elektroenergetika,
  • Elektronske komponente i mikrosistemi,
  • Elektronika sa podmodulima (od četvrtog semestra): Elektronska kola i embeded sistemi i Multimedijalne tehnologije,
  • Računarstvo i informatika,
  • Komunikacije i informacione tehnologije sa podmodulima (od petog semestra): Komunikacije i obrada informacija (KIK) i Sistemsko inženjerstvo i radio-komunikacije (KSI) i
  • Upravljanje sistemima.


Prva godina OAS na Elektronskom fakultetu u Nišu zajednička je za sve module. Listu svih predmeta iz prve godine po semestrima (prvi i drugi semestar) možete naći na našem sajtu, na strani o osnovnim akademskim studijama 

Nastava po modulima počinje od druge godine studija, tj. od trećeg semestra. Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se prijaviti lica koja imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Svi kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit iz matematike.

Prijava za pripremnu nastavu iz matematike počela je 18. maja i trajaće do 10. juna, dok je njeno pohađanje predviđeno od 15. do 26. juna.

Polaganje prijemnog ispita iz matematike održaće se 2. jula i počinje u 11:00 sati.

Kao što se iz svega navedenog može videti, studiranje na Elektronskom fakultetu otvara zaista niz novih mogućnosti, jer se dobrim radom rađaju nove ideje, uspeh zavisi samo i isključivo od truda i zalaganja, a oni koji sanjaju velike stvari zasigurno mogu ostvariti najviše ciljeve i obezbediti sebi svetlu budućnost.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: