Prijemni.rs
Maturang

Modul

Modul u obrazovnom kontekstu predstavlja strukturiranu jedinicu jednog programa koja se fokusira na određenu temu ili skup veština. Svaki modul je samostalna celina sa jasno definisanim ishodima učenja, ciljevima, metodama i sadržajem nastave. Ishodi učenja opisuju specifična znanja, veštine i kompetencije koje student treba da poseduje nakon završetka modula. Za razliku od šireg kursa koji može obuhvatiti više povezanih tema, modul je obično fokusiraniji i detaljniji u svom pristupu.

Ključna karakteristika modula je njegova samostalnost u ocenjivanju. Iako može postojati kontinuirano ocenjivanje tokom trajanja modula, na kraju se dodeljuje zasebna ocena koja odražava postignuće studenta u vezi sa definisanim ishodima učenja. U nekim obrazovnim sistemima, posebno u anglosaksonskom, moduli su osnovna jedinica organizacije nastavnog plana, omogućavajući fleksibilnost i prilagodljivost u procesu učenja.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog