Prijemni.rs
Maturang
  • Upiši Elektronski u gradu elektronike!


Niste sigurni šta ćete upisati, a želite posao u struci, i to odmah po završetku studija? Studiranje na Elektronskom fakultetu u Nišu pravi je izbor za vas.

Naš fakultet predstavlja vrhunsku obrazovnu i naučnoistraživačku organizaciju i instituciju od društvenog interesa koja uspešno prati razvoj elektrotehnike i informaciono-komunikacionih tehnologija. 

Ove godine upisujemo čak 540 studenata, od toga 480 onih čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i 60 samofinansirajućih studenata. Jedini uslov da nam se pridružite jeste dobro odrađen prijemni ispit iz matematike i, naravno, dovoljan broj bodova iz škole u ukupnom zbiru.

Kada student upiše naš fakultet, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo, primenom visoko postavljenih standarda kvaliteta nastave obrazovaće se za profesiju inženjera elektrotehnike i računarstva, u skladu sa potrebama privrede, ekonomije i društva u celini. Po završetku studija dobija zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva. 

Važno je istaći da su inženjeri elektrotehnike i računarstva veoma traženi na tržištu rada, te nije redak slučaj da naši studenti i pre diplomiranja započnu svoju profesionalnu karijeru. Mnoge kompanije imaju stalno otvorene konkurse za inženjere elektrotehnike i računarstva, a dobri studenti dobijaju preporuke profesora za rad u firmama i kompanijama sa kojima fakultet ima dugu i uspešnu saradnju. Sve veći broj kompanija našim studentima nudi stipendije i plaćene stručne prakse. Najbolji među studentima imaju i tu mogućnost da nastave svoje usavršavanje i da se bave naučnim radom na našem fakultetu.

Što se nastave na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo tiče, ona traje osam semestara (četiri školske godine). Studije karakteriše sticanje opštih inženjerskih znanja u okviru prve godine (dva semestra), a od trećeg semestra studenti mogu da biraju uže oblasti u okviru šest modula: 
– Elektroenergetika, 
– Elektronske komponente i mikrosistemi, 
– Računarstvo i informatika, 
– Upravljanje sistemima, 
– Elektronika i 
– Telekomunikacije. 

Postoji i veliki broj izbornih predmeta koji omogućavaju da student profiliše sebe kao budućeg stručnjaka iz oblasti prema sopstvenim afinitetima ili ambicijama. Pored teorijskih znanja, u toku studija studenti će imati priliku da steknu značajna praktična znanja i iskustva, što će im pomoći u daljem radu nakon diplomiranja.
Važno je napomenuti da je Elektronski fakultet vodeći u realizaciji projekata Evropske unije u okviru studentske mobilnosti. Značajan broj naših studenata jedan semestar ili celu školsku godinu provodi na nekom od prestižnih evropskih univerziteta, što za njih predstavlja neprocenjivo međunarodno iskustvo. Tu su i studentske stručne ekskurzije, posete sajmovima tehnike u zemlji i inostranstvu, posete privrednim subjektima, drugim fakultetima i institutima.

Kao što se iz svega navedenog može videti, studiranje na Elektronskom fakultetu otvara zaista niz novih mogućnosti, jer se dobrim radom rađaju nove ideje, uspeh zavisi samo i isključivo od truda i zalaganja, a oni koji sanjaju velike stvari zasigurno mogu ostvariti najviše ciljeve i obezbediti sebi svetlu budućnost.
Ono što za kraj moramo istaći jeste da je Elektronski fakultet u Nišu, od osnivanja do sada, upisalo 19.259 studenata, od čega je njih 7.722 uspešno diplomiralo, 543 magistriralo, a 297 doktoriralo.
Nema nikakvog razloga da i ti ne budeš deo naše kreativne i uspešne budućnosti! Upiši Elektronski fakultet u Nišu! 

Diplomiraj i dominiraj!
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: