Prijemni.rs
Maturang
 • VISER upisuje studente i u septembarskom upisnom roku


VISER

Radi popunjavanja slobodnih mesta za upis, koja su preostala nakon upisa kandidata u junskom upisnom roku 2017. godine, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu (VISER) raspisala je konkurs za upis ukupno 44 studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2017/2018. godini, i to: 

 1. 39 samofinansirajućih studenata, koji će se upisati na slobodna mesta preostala nakon upisa kandidata u junskom upisnom roku 2017. godine;
 2. jednog studenta koji je lice sa invaliditetom, koji se može upisati na teret budžeta, na jedno preostalo mesto upis kandidata primenom Programa afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom;
 3. jednog studenta koji je pripadnik romske nacionalne manjine, koji se može upisati na teret budžeta, na jedno preostalo mesto za upis kandidata primenom Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine;
 4. tri kandidata državljana Republike Srbije, koji su u školskoj 2016/2017.godini završili srednju školu u inostranstvu, odnosno koji su stranu srednjoškolsku ispravu stekli završavanjem akreditovanog programa na ustanovi u Republici Srbiji, a koji do isteka poslednjeg dana za konkurisanje u junskom upisnom roku 2017. godine nisu mogli da otpočnu postupak nostrifikacije strane srednjoškolske isprave jer im ona nije izdata do navedenog roka za konkurisanje u junskom upisnom roku, i koji se mogu upisati na tri opredeljena mesta za upis ovakvih kandidata na teret budžeta u septembarskom upisnom roku.

 

Važni datumi za upis u septembarskom upisnom roku

 • Podnošenje prijava na Konkurs - 30. i 31. avgust i 1. septembar 2017. godine, od 9.00 do 17.00 časova.
 • Preliminarna rang lista na osnovu uspeha u srednjoj školi i raspored polaganja prijemnog ispita - najkasnije do 4. septembra 2017. godine.
 • Prijemni ispit - 5. septembra 2017. godine, u 10 časova, prema rasporedu polaganja koji će biti naknadno objavljen.
 • Preliminarna rang lista na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – pod šiframa – 5. septembra 2017. godine, do 17.00 časova. 
 • Podnošenje prigovora Komisiji za upis na preliminarnu rang listu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu - 6. septembra 2017. godine, od 9.00 do 11.00 časova. 
 • Podnošenje žalbi direktoru Škole protiv rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima – 6. septembra 2017. godine od 11.00 do 13.00 časova. 
 • Preliminarna rang lista na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod imenima i prezimenima kandidata) – 6. septembra 2017. godine do 15.00 časova.
 • Podnošenje prigovora na tačnost podataka u Preliminarnoj rang listi na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – 6. septembra 2017. godine od 15.00 do 17.00 časova. 
 • Objavljivanje Konačne rang liste – 06. septembra 2017. godine do 18.00 časova.
 • Upis primljenih kandidata koji ostvare pravo upisa na preostala budžetska mesta – 07. septembra 2017. godine, od 9 časova.
 • Upis primljenih kandidata koji ostvare pravo upisa na samofinasirajuća mesta – od 07. do 15. septembra 2017. godine.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: