Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Visoka ICT škola: Više od studija


Visoka ICT škola: Više od studija

Odsek Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije (Odsek Visoka ICT škola) jedan je od pet odseka u sastavu Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd (ATUSS). ATUSS je državna, samostalna visokoškolska ustanova osnovana Odlukom Vlade Republike Srbije broj 022-7976/2019 29. 8. 2019. godine (Odluka o izmeni Odluke broj 022-11161/2019 – 7. 11. 2019. godine).

Do osnivanja ATUSS-a, Visoka ICT škola u Beogradu bila je samostalna visokoškolska ustanova koju je osnovala Republika Srbija.

Visoka ICT škola je prvi put uspešno akreditovana 2007. godine za studijske programe koji pružaju savremena integrisana znanja u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Škola je 2012. godine po drugi put uspešno akreditovala tri studijska programa osnovnih studija i dva studijska programa specijalističkih studija. Na osnovu svojih ostvarenih planova razvoja kao visokostručne ustanove, 2017. godine ova škola je akreditovala nove studijske programe na osnovnim studijama, kao i jedan studijski program master studija.

Osnovne studije

Studijski programi osnovnih studija su trogodišnji programi u obimu od 180 ESPB bodova (ESPB – Evropski sistem prenosa bodova).

Nastavne planove čine obavezni i izborni predmeti. Svaki predmet nosi odgovarajući broj ESPB bodova. Tokom jedne godine studijskog programa, zbir bodova obaveznih predmeta dopunjuje se bodovima izbornih predmeta do minimalno 60 ESPB bodova.

Studijski programi osnovnih studija:

  • Internet tehnologije (Četiri modula: Web programiranje, Medicinska informatika, Administriranje računarskih mreža i Informacione tehnologije)
  • Poštansko-logistički sistemi
  • Bankarstvo i poslovna informatika
  • Komunikacione tehnologije (Dva modula: Inženjerski menadžment i Sistemsko inženjerstvo)

Upis 2021/2022 – osnovne studije

Po objavljivanju Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2021/22. godini od strane nadležnog ministarstva sve informacije od značaja i važni datumi biće blagovremeno objavljeni na sajtu Škole.

Studijski program Ukupan broj studenata Polaganje prijemnog ispita

Internet tehnologije – IT

130 Matematika
Komunikacione tehnologije – КТ 130 Matematika
Poštansko-logistički sistemi – PLS 65 Opšta informisanost i informatička pismenost
Bankarstvo i poslovna informatika – BPI 65 Мatematika ili Opšta informisanost i informatička pismenost
Ukupno 390  

 

Kao novina, od ove godine, pored standardnog testa iz matematike, uvodi se i test opšte informisanosti i informatičke pismenosti. U zavisnosti od studijskog programa koji kandidati žele da upišu, imaju mogućnost da polažu jedan od njih. Ukoliko kandidat želi, može polagati oba testa, čime stiče mogućnost konkurisanja na bilo koji studijski program. Detaljne informacije o gradivu potrebnom za pripremu prijemnog ispita na svim studijskim programima možete naći u našem Informatoru za prijemni ispit za osnovne studije, kao i na stranici.

Odsek Visoka ICT škola organizuje i Virtuelni Dan otvorenih vrata 8. 5. 2021. godine kako bi budući studenti imali priliku da, sa profesorima sa različitih studijskih programa u onlajn-okruženju, putem platformi za komunikaciju, bliže upoznaju studijske programe sa pripadajućim modulima i saznaju informacije od značaja o uslovima za upis, prijemnom ispitu, studijama, mogućnostima za zapošljavanje i o svemu ostalom što ih zanima.

Novina na SP Poštansko-logistički sistemi jeste implementacija Dualnog modela studija (DMS), baziranog na primeni Zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju iz 2019. godine. DMS podrazumeva model realizacije nastave kroz:

  • aktivnu nastavu na visokoškolskoj ustanovi i praktičnu obuku i
  • rad kod poslodavca – učenje kroz rad,

pri čemu studenti od poslodavca dobijaju određenu naknadu za svoj rad.

Cilj DMS-a je sticanje, izgrađivanje i usavršavanje znanja, veština, sposobnosti i stavova, odnosno poslovnih kompetencija u skladu sa studijskim programom i standardom kvalifikacije, kao i realnim potrebama tržišta rada kroz uspostavljanje bliske saradnje između privrednih subjekata i visokoškolskih ustanova. Naš prvi partner u procesu razvoja DMS-a jeste JP Pošta Srbije, sistem sa preko 15.000 zaposlenih i preko 1.500 jedinica poštanske mreže. Obe organizacije, Odsek Visoka ICT škola i JP Pošta Srbije intenzivno rade na tome da SP Poštansko-logistički sistemi u narednom upisnom roku upiše prvu kvotu studenata po dualnom modelu.

Dobro nam došli!

Sajt
Informacije u vezi sa upisom
Facebook: @visokaictskola 
Instagram: @visokaict
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: