Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka ICT škola: Više od studija


Dualni model studija na studijskom programu Poštansko-logistički sistemi

 • Dualni model studija (DMS) se bazira na osnovama Zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju (2019).
 • Cilj DMS-a je usavršavanje, sticanje znanja, veština, sposobnosti i stavova, odnosno poslovnih kompetencija u skladu sa studijskim programom i standardom kvalifikacije, kao i realnim potrebama tržišta rada.
 • DMS podrazumeva model realizacije nastave kroz:

             - aktivnu nastavu na visokoškolskoj ustanovi i praktičnu obuku i

             - rad kod poslodavca – učenje kroz rad.

 • Učenje kroz rad predstavlja organizovan proces tokom koga studenti pod nadzorom rade kod poslodavca primenjujući teorijska znanja u realnom radnom okruženju, imaju neposredan dodir sa poslovnim procedurama i tehnologijama koje se koriste u poslovnom svetu, povezuju se sa zaposlenim profesionalcima i pripremaju se za svet rada.
 • Studenti od poslodavca dobijaju određenu naknadu za svoj rad.
 • Poslodavac prati rad i usmerava razvoj mladih stručnjaka prema realnim potrebama tržišta rada u toj oblasti.
 • Uloga SP Poštansko-logistički sistemi je da u ovom procesu podstiče i prati karijerni razvoj, kao i zadovoljstvo i motivaciju studenata, osnažuje i podržava studente da planiraju i postavljaju ciljeve karijernog razvoja.
 • SP Poštansko-logistički sistemi u okviru Odseka Visoka ICT škola Akademije ATTUS zaključuje ugovor o dualnom modelu s jednim ili više poslodavaca, s ciljem obezbeđenja uslova za ostvarivanje svih sadržaja učenja kroz rad definisanih studijskim programom, pri čemu se rukovodi najboljim interesom studenata.
 • Kroz uspostavljanje bliske saradnje između privrednih subjekata i visokoškolskih ustanova dolazi se do razvoja novih i inovativnih ideja, otvara se prostor za modernizaciju i osavremenjivanje nastavnih planova u skladu sa najnovijim dostignućima u privredi.
 • Naš prvi partner u procesu razvoja DMS-a jeste JP Pošta Srbije, sistem sa preko 15.000 zaposlenih i preko 1.500 jedinica poštanske mreže. Obe organizacije, Odsek Visoka ICT škola i JP Pošta Srbije, intenzivno rade na tome da SP Poštansko-logistički sistemi u narednom upisnom roku upiše prvu kvotu studenata po dualnom modelu. U cilju realizacije zajedničkog cilja Pošta Srbije i Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija su 28.05.2021. godine u Beogradu potpisale Ugovor o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju o čemu možete videti kratku vest na sajtu Pošte.
 • Sve nove informacije objavljivaćemo u narednom periodu u okviru našeg sajta, a ukoliko imate dodatna pitanja ili nedoumice, budite slobodni da se obratite šefu SP Poštansko-logistički sistemi putem imejl-adrese: biljana.grgurovic@ict.edu.rs.

Web sajt
Informacije u vezi sa upisom.
Facebook
Instagram


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: