Prijemni.rs
Maturang
  • Висока пословна школа струковних студија „Чачак“ – мастер студије


КОНКУРС

За упис самофинансирајућих студената на прву годину мастер струковних студија, на смер:

  • Економија услуга укупно 29 студената

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Право уписа на мастер студије имају кандидати који су завршили основне струковне студије из области економских наука и остварили минимун 180 ЕСПБ бодова.
Право уписа имају и кандидати који су завршили основне струковне студије из других сродних области и остварили минимум 180 ЕСПБ бодова, уз обавезу полагања диференцијалних испита које одређује Kомисија за признавање испита. 

КОНКУРСНИ ТЕРМИНИ:

  • Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе закључно са 27.10.2022. године од 10 до 16 часова;
  • Коначне ранг листе биће објављене 29.10.2022. године до 15.00 часова;
  • Упис примљених кандидата обавиће се 30.10.2022. године, у времену од 10 до 16 часова.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс достављају следећа документа:

  • оверену фотокопију дипломe са основних студија или оверену фотокопију уверења о стеченом високом образовању;
  • оверена фотокопија додатка дипломе са основних студија или потврда о положеним испитима уколико кандидат не долази из сродне школе;
  • фотокопију личнe картe; 
  • извод из матичне књиге рођених и
  • двe фoтoгрaфиje формата 3,5 X 4,5 Цм;

Пријемни испит, упис и настава обављаће се у Београду, ул. Градски парк бр. 2. Све друге информације о конкурсу и Школи, као и о висини школарине и начинима плаћања могу се добити на телефоне: 011/3771-552; 063/102-3162 или на сајту Школе: www.vpsbeograd.edu.rs

ПОВОЉНОСТ СТУДИРАЊА УЗ РАД. ИСКОРИСТИТЕ ПРИЛИКУ И ОСПОСОБИТЕ СЕ ЗА УСПЕШНО УКЉУЧИВАЊЕ У СВЕТ БИЗНИСА!


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: