Prijemni.rs
Maturang
 • Висока пословна школа струковних студија „Чачак“ – основне студије


КОНКУРС

За упис самофинансирајућих студената на прву годину основних струковних студија, на смер:

 • Економија и бизнис укупно 123 студената

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Право учешћа на конкурсу за упис у прву годину студија имају кандидати који су завршили четвoрогодишње средње образовање. Омогућен је прелазак студената са других високих школа и упис на све три године студија.

Кандидати полажу пријемни испит из Основа економије и Информатике.

КОНКУРСНИ ТЕРМИНИ:

 • Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе закључно са 26.09.2021. године од 10 до 16 часова;
 • Кандидати полажу пријемни испит 27.09.2022. године у 15.00 часова;
 • Коначне ранг листе биће објављене 29.09.2022. године до 16.00 часова;
 • Упис примљених кандидата обавиће се 30.09.2022. године, у времену од 10 до 16 часова.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс достављају следећа документа:

 • оверене фотокопије сведочанстaва свих разреда завршене средње школе;
 • оверену фотокопију дипломe о положеном завршном-матурском испиту;
 • фотокопију личнe картe; 
 • две фотографије формата 3,5 X 4,5 цм;
 • извод из матичне књиге рођених и

Пријемни испит, упис и настава обављаће се у Београду, ул. Градски парк бр. 2. Све друге информације о конкурсу и Школи, као и о висини школарине и начинима плаћања могу се добити на телефоне: 011/3771-552; 063/102-3162 или на сајту Школе: www.vpscacak.edu.rs

ПОВОЉНОСТ СТУДИРАЊА УЗ РАД. ИСКОРИСТИТЕ ПРИЛИКУ И ОСПОСОБИТЕ СЕ ЗА УСПЕШНО УКЉУЧИВАЊЕ У СВЕТ БИЗНИСА!


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: