Prijemni.rs
Maturang
  • ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ЧАЧАК” РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


 

К О Н К У Р С
За упис самофинансирајућих студената на прву годину основних струковних студија, на смер:


- Економија и бизнис укупно 200 студената

УСЛОВИ КОНКУРСА:
Право учешћа на конкурсу за упис у прву годину студија имају кандидати који су завршили четвoрогодишње средње образовање. Омогућен је прелазак студената са других високих школа и упис на све три године студија.

Кандидати полажу пријемни испит из Основа економије и Информатике.

КОНКУРСНИ ТЕРМИНИ:

  • Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе закључно са 03.07.2020. године од 10 до 16 часова;
  • Кандидати полажу пријемни испит 06.07.2020. године у 15.00 часова;
  • Коначне ранг листе биће објављене 07.07.2020. године до 16.00 часова;
  • Упис примљених кандидата обавиће се 09. и  10.07.2020. године, у времену од 10 до 16 часова.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс достављају следећа документа:

  • оверене фотокопије сведочанстaва свих разреда завршене средње школе;
  • оверену фотокопију дипломe о положеном завршном-матурском испиту;
  • фотокопију личнe картe; 
  • две фотографије формата 3,5 X 4,5 Цм;
  • извод из матичне књиге рођених и

Пријемни испит, упис и настава обављаће се у Београду, ул. Градски парк бр. 2. Све друге информације о конкурсу и Школи, као и о висини школарине и начинима плаћања могу се добити на телефоне: 011/3771-552; 063/102-3162 или на сајту Школе: www.vpscacak.edu.rs

ПОВОЉНОСТ СТУДИРАЊА УЗ РАД. ИСКОРИСТИТЕ ПРИЛИКУ И ОСПОСОБИТЕ СЕ ЗА УСПЕШНО УКЉУЧИВАЊЕ У СВЕТ БИЗНИСА!
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: