Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA RASPISALA JE KONKURS ZA DRUGI UPISNI ROK


Visoka škola elektrotehnike i računarstva raspisuje Konkurs za upis ukupno 63 studenta na strukovne studije drugog stepena – MASTER STRUKOVNE STUDIJE, u drugom upisnom roku za školsku 2020/2021. godinu, i to na studijske programe:

  • Elektrotehničko inženjerstvo, 
  • Multimedijalno inženjerstvo,
  • Računarsko inženjerstvo.

Rokovi za konkurisanje i upis na master strukovne studije u drugom upisnom roku

Podnošenje prijava za konkurs – od 14. septembra 2020. godine do 24. septembra 2020. godine, radnim danima, od 9.00 do 17.00 časova. 

Preliminarna rang-lista na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnom nivou studija – 24. septembar 2020. godine, do 19.00 časova. 

Prigovori na preliminarnu rang-listu formiranu na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnom nivou studija – 25. septembar 2020. godine, od 10.00 do 14.00 časova. Prigovori se podnose u pisanoj formi, na propisanom obrascu koji se može preuzeti u skriptarnici VIŠER-a, uz dokaz o uplati 1.000,00 (hiljadu) dinara na ime depozita za postupanje po prigovoru, s ciljem sprečavanja podnošenja velikog broja neosnovanih prigovora. Depozit se uplaćuje na žiro račun VIŠER-a, broj 840-1991666-39, uz poziv na broj 22 – 20. Ukoliko je prigovor osnovan, depozit se vraća podnosiocu prigovora. Ukoliko prigovor nije osnovan, depozit se ne vraća podnosiocu prigovora. Prigovori podneti bez dokaza o uplati depozita za postupanje po prigovoru smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrani.

Objavljivanje rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima – 25. septembar 2020. godine, do 15.00 časova.

Podnošenje žalbi na prvostepene odluke Komisije za upis po podnetim prigovorima – 25. septembar 2020. godine, do 16.00 časova. Rešenje po žalbi podnetoj protiv rešenja Komisije za upis je konačno. 

Objavljivanje konačne rang-liste – 25. septembar 2020. godine, do 17.00 časova.

Upis primljenih kandidata – 28, 29. i 30. septembar 2020. godine (na šalterima Službe za studentska i nastavna pitanja).

Više informacija možete naći na sajtu www.viser.edu.rs.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: