Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu svečano je obeležila dodelu Diploma i otvaranje nove CNC laboratorije najnovije generacije


Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu s ponosom objavljuje uspešan završetak svečane ceremonije dodele diploma i veličanstveno otvaranje nove CNC laboratorije najnovije generacije. Ovaj događaj predstavlja značajan korak za našu instituciju, koji dokazuje našu posvećenost pružanju kvalitetnog obrazovanja i napredovanja tehnoloških mogućnosti.

Ceremonija dodele diploma, održana je 2. juna u Amfiteatru škole i predstavila je dostignuća 160 diplomiranih studenata koji su uspešno završili svoje studije na deset studijskih programa Visoke tehničke škole. Ovaj događaj je bio proslava napornog rada, posvećenosti i akademskih postignuća za 160 diplomiranih studenata svih 10 studijskih programa Škole. Najboljim studentima uručene su prigodne nagrade, a gosti, zaposleni škole, roditelji i prijatelji škole pridružili su se diplomcima u obeležavanju ovog velikog trenutka.

Ovom prilikom Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu predstavila je svoju potpuno novu CNC laboratoriju, opremljenu najsavremenijim mašinama i tehnologijom. 

Laboratorija je opremljena najnovijim CNC mašinama, kao i softverom za programiranje i kontrolu mašina. Studenti će imati priliku da nauče kako da pripreme, programiraju i koriste CNC mašine, kao i da izrađuju različite delove i komponente u skladu sa preciznim specifikacijama.

Ova laboratorija je zamišljena kao prostor za praktičnu primenu znanja koje studenti stiču tokom svog studiranja. Pored toga, studenti će imati priliku da rade na realnim projektima i da se upuste u istraživanje i inovacije u oblasti CNC tehnologije.

Kupovinu savremenih CNC mašina i opremanje laboratorije Visoka tehnička škola sprovela je iz sopstvenih sredstava. Nabavka CNC mašina (CNC strug, CNC glodalica) je izvršena u iznosu od 17.200.769,36 dinara. Otvorenje ove savremene CNC laboratorije predstavlja važan korak ka pružanju naprednih i praktičnih mogućnosti za studente, omogućavajući im da razviju svoje veštine i steknu konkurentske prednosti na tržištu rada. Opremanje laboratorije za Mašinstvo će unaprediti saradnju sa privredom, osposobljavanjem studenata za praktičan rad odmah po završetku školovanja i potencijalnom proizvodnjom robe za preduzeća namenjene za domaće i inostrano tržište, kao i istraživački rad profesora i nastavnika škole kako bi unapredli svoje kompetencije.

Direktor, dr Branko Savić čestitao je studentima na veštinama i stečenom znanju neophodnom za uspeh u brzo menjanjućem globalnom tržištu rada, i istakao značaj nove laboratorije i njen uticaj na studente i zajednicu.

Posvećenost nove CNC laboratorije odražava neprekidnu posvećenost Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu pružanju dinamičnog i modernog okruženja za učenje. Investiranjem u napredne objekte i tehnologiju, Škola teži da opremi svoje studente sa veštinama i znanjem neophodnim za uspeh u brzo menjanjućem globalnom tržištu rada.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna obrazovna institucija osnovana 1959. godine kao Viša mašinska škola. Kao jedna od vodećih visokoškolskih ustanova, sa 10 akreditovanih studijskih programa na osnovnim i 2 na master strukovnim studijama, Škola funkcioniše u skladu sa evropskim obrazovnim standardima navedenim u Bolonjskoj deklaraciji, a diploma dobijena po završetku studiranja međunarodno je priznata.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: