Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs
 • VPŠ Leskovac upisuje studente


Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac vrši upis studenata na osnovne i specijalističke strukovne studije za školsku 2018/2019. godinu.

Visoka poslovna škola Leskovac

Na prvu godinu osnovnih strukovnih studija, Visoka poslovna škola Leskovac upisuje ukupno 484 studenta, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

 • Finansije, računovodstvo i bankarstvo, 18 studenata čije će školovanje će biti finansirano iz budžeta i 70 na samofinansiranju. (iznos školarine 49.000 rsd)
 • Menadžment biznisa i logistike, 18 studenata čije će školovanje biti finansirano iz budžeta i 48 na samofinansiranju (iznos školarine 49.000 rsd)
 • Turizam i ugostiteljstvo, 33 studenata čije školovanje će biti finansirano iz budžeta i 99 na samofinansiranju (iznos školarine 49.000 rsd)
 • Menadžment tehnologije hrane i gastronomije, 33 studenata čije će školovanje biti finansirano iz budžeta i 99 na samofinansiranju (iznos školarine 55.000 rsd)
 • Poslovna informatika i e-biznis, 18 studenata čije će školovanje biti finansirano iz budžeta i 48 na samofinansiranju (iznos školarine 55.000 rsd)

Prvi konkursni rok biće održan u periodu od 25.06. do 20.07.2018. godine. Prijava kandidata za polaganje prijemnog ispita vršiće se 25., 26. i 27.06.2018. godine u vremenu od 8 do 14h, u prostorijama Škole. Polaganje prijemnog ispita održaće se dana 02.07.2018. godine sa početkom u 10h. Kandidati za polaganje prijemnog ispita popunjavaju prijavu, prilažu svedočanstva, diplomu o završenoj srednjoj školi, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o izvršenoj uplati naknade za polaganje prijemnog ispita od 4.500 rsd.

Visoka poslovna škola strukovnih studija upisuje 100 kandidata na akreditovanom studijskom programu Poslovna ekonomija i menadžment sa modulima:

 • Menadžment u biznisu,
 • Upravljanje finansijama i rizikom,
 • Menadžment medija i kulture,
 • Menadžment turizma i ugostiteljstva:
  • podmodul Menadžment turizma i hotelijerstva,
  • podmodul Menadžment gastronomije i ugostiteljstva.

Prvi upisni rok traje od 25.06.-20.07.2018. godine. Prijem dokumentacije i prijava za upis vršiće se 25., 26. i 27. 06.2018. Preliminarna rang lista biće objavljena 02.07., a konačna 04.07.2018. godine. Školarina za specijalističke studije iznosi 70.000 rsd.

Studijski programi Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac, razvijani su prema nacionalnim i evropskim obrazovnim standardima i inkorporiraju najnovija saznanja i postignuća iz oblasti ekonomije, menadžmenta, turizma, gastronomije i informatike. Tokom studija svi studenti škole imaju mogućnost profesionalnog usavršavanja putem stručne prakse u zemlji i inostranstvu, kao i putem obuka, tribina i radionica, koje Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac realizuje u saradnji sa referentnim partnerskim institucijama.

Detaljnije informacije o upisu za školsku 2018/2019. godinu mogu se dobiti u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac, u ulici Vlade Jovanović br. 08 u Leskovcu, kao i putem sajta www.vpsle.edu.rs.

Visoka poslovna škola Leskovac


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: