Prijemni.rs
Maturang
  • Za zanimanje Data Scientist školujte se na Matematičkom fakultetu


Analitičar podataka (eng. Data Scientist) predstavlja jedno od najtraženijih zanimanja današnjice. Uopšteno govoreći, posao analitičara podataka jeste da u sirovim podacima uočava pravilnosti i na osnovu njih pravi modele koji će u budućnosti biti korišćeni za predikciju na novim podacima. U tu svrhu koristi se širok spektar matematičkih metoda, kao što su tehnike matematičke analize, optimizacije, a naročito matematičke statistike i statističkih modela. Takođe, analitičar podataka za implementaciju matematičkih modela koristi mnoštvo računarskih alata, od kojih su najpoznatiji programski jezici R, Python, zatim SQL, Matlab, a čest je u upotrebi i programski paket MS Excel.

Ovaj obrazovni profil veoma je tražen u kompanijama koje se bave raznim IT delatnostima, kao i finansijama. Za ovaj obrazovni profil neophodno obrazovanje može se steći na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za Statistiku, aktuarsku i finansijsku matematiku, koji nudi neophodna teorijska i praktična znanja potrebna za rad u oblasti, a mnoštvo izbornih predmeta nudi mogućnost prilagođavanja individualnim potrebama studenta.

Sve o upisu na Matematički fakultet, naći ćete ovde.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: